Livskraftig svenska i Finland

Nyheter

62901_t.jpg

Utlåtande om språklagstiftningen 2017

Svenska Finlands folkting gav ett utlåtande och blev hörd i grundlagsutskottet gällande regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2017.
13.03.2018 kl. 10:06
62862_t.jpg

Utlåtande om gymnasielag och studentexamen

Svenska Finlands folktings har gett ett utlåtande gällande utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag och lag om ändring av lagen om anordnande av studentexamen.
13.03.2018 kl. 08:09
62813_t.jpg

Folktinget: Valfrihetslagen tryggar inte vård på svenska

- Vi vet att servicen på svenska har stora brister, men det är någonting som regeringen tycks blunda för, säger Thomas Blomqvist i ett pressmeddelande.
09.03.2018 kl. 14:48