Livskraftig svenska i Finland

Nyheter

64819_t.jpg

Utlåtande om tidigareläggning av A1-språk

Folktinget har gett ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet gällande gällande utkast till ändring av förordningen om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen samt av förordningen om grundläggande utbildning.
13.08.2018 kl. 11:20
64820_t.jpg

Vår översättningsbyrå söker vikarie

Har du ett gott sinne för språk och är du dessutom välorganiserad och bra på att hålla i många trådar samtidigt? Vi söker en vikarie för Svenska översättningsbyråns övertranslator under semestrar och arbetsresor.
09.08.2018 kl. 12:43
64801_t.jpg

Utlåtande om valfrihetslagen

Folktinget har gett ett utlåtande till riksdagens social- och hälsovårdsutskott gällande regeringspropositionen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den.
24.07.2018 kl. 11:09