Livskraftig svenska i Finland

Nyheter

63458_t.jpg

Yttrande om Åklagarmyndigheten

Folktinget har på lagutskottets begäran gett ett skriftligt sakkunnigyttrande till förslag till lag om Åklagarmyndigheten och till vissa lagar som har samband med den.
13.04.2018 kl. 15:13
63362_t.jpg

Folktinget: Hota inte vår grundtrygghet

Folktinget samlades till session i Helsingfors.
07.04.2018 kl. 15:37
63342_t.jpg

Utlåtande om arbetskrafts- och företagsservicen

Folktinget har gett ett utlåtande till arbets- och näringsministeriet gällande förslag till lagen om temporär organisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen.
06.04.2018 kl. 09:32