Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Aktuellt

Resolution från Folktingets session 18.5.2024

Folktinget samlades till session i dag i Helsingfors och behandlade ett flertal teman av vikt för att trygga en fungerande tvåspråkighet i praktiken.
igår kl. 14:32

Utlåtande om språkkunskap inom statsförvaltningen

Folktinget stöder lagändringen som innebär att avgiften för att avlägga språkexamen som intygar utmärkta kunskaper i finska eller svenska av personer som söker en tjänst inom statsförvaltningen avskaffas.
17.05.2024 kl. 08:16

Folktinget samlas till session den 18 maj 2024 i Lilla Parlamentet i Helsingfors.

Folktingsledamöterna har lämnat in åtta motioner som behandlas på sessionen.
14.05.2024 kl. 11:47
Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program