Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Aktuellt

Ledigt jobb: vikarierande projektledare

Folktinget anställer en vikarierande projektledare för tiden 1.2–31.7 2024 då vår nuvarande medarbetare är alterneringsledig.
15.12.2023 kl. 08:39

Fångar ska nu få tillgång till svenskspråkiga radiokanaler

Folktinget har kontaktat Brottspåföljdsmyndigheten gällande internernas möjligheter att lyssna till svenskspråkiga radiokanaler i fängelserna.
04.12.2023 kl. 10:45

Folktingets skrivelse till minister Juuso

Folktinget har överlämnat en skrivelse om social- och hälsovård på svenska i Finland till social- och hälsovårdsministern.
01.12.2023 kl. 15:23
Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program