Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Aktuellt

Finns den finlandssvenska boken om 10 år - digitaliseringens utmaningar ur ett minoritetsperspektiv

Den 14 april 2023 ordnade Folktinget ett webbinarium om den finlandssvenska bokens framtid. Här kan du se det i efterhand.
02.05.2023 kl. 10:51

Folktinget på Suomiareena 2023

Folktinget är starkt framme på årets Suomiareena i Björneborg 27-30.6.2023.
26.04.2023 kl. 13:07

Folktinget föreslår att Postis förvaltningsråd vidtar åtgärder för att stärka Postis språkplanering

Folktingets skrivelse till Posti gällande språkplanering och likvärdig service på båda nationalspråken.
30.03.2023 kl. 15:41
Article

Medaljen utdelas årligen åt någon som gjort betydande insatser för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland.

Nominera här!

Article

De finlandssvenska integrationsdagarna 2023 ordnas den 4-5 oktober

Klicka här för mera information!

Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program