Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Article

Viktigt att utbildningen av svenskkunnig räddningspersonal och svenskkunniga nödcentralsoperatörer prioriteras i utbildningsreformen

Läs mera

Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program

Aktuellt

Ta del av Folktingets SuomiAreena-diskussioner i efterhand

Under årets SuomiAreena ordnade Folktinget tre diskussioner.
15.07.2022 kl. 10:48

Folktinget starkt framme på SuomiAreena

Det är igen dags för en fysisk SuomiAreena i Björneborg, efter en paus på några år på grund av pandemin. Folktinget finns på Medborgartorget från måndag till fredag i paviljongen, Café Svenskfinland.
28.06.2022 kl. 13:23

Utlåtande gällande utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen

Folktinget har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet gällande utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen och vissa andra lagar (reform av lagstiftningen om mentalvårds- och missbrukartjänster)
23.06.2022 kl. 09:03