Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Aktuellt

Folktinget vill se att svenskans ställning stärks under nästa regeringsperiod

Folktinget har lagt upp 19 mål inför regeringsförhandlingarna 2023 för att stärka det svenska språket under den kommande regeringsperioden.
19.01.2023 kl. 10:03

Utlåtande om statsrådets förordning om innehållet i och beredningen av samarbetsavtal mellan välfärdsområden

Svenska Finlands folkting (Folktinget) har inte erhållit social- och hälsovårdsministeriets begäran om att lämna utlåtande men bedömer trots det att det finns skäl att uttala sig. Folktinget önskar framhålla följande avseende förordningsutkastets 2 § om samordning av utbildnings-, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.
20.12.2022 kl. 09:39

Skrivelse till kanslichef Juha Majanen på Finansministeriet

Folktinget tar i enlighet med sitt lagstadgade uppdrag (lag om Svenska Finlands folkting 1331/2003) ställning till frågor av betydelse för den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter.
16.12.2022 kl. 14:05
Article

Medaljen utdelas årligen åt någon som gjort betydande insatser för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland.

Nominera här!

Article

De finlandssvenska integrationsdagarna 2023 ordnas den 4-5 oktober

Klicka här för mera information!

Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program