Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Aktuellt

Allvar och humor premierades när Folktinget delade ut Svenska dagen-priser

I år firades den stora Svenska dagen-festen i Schaumansalen i Jakobstad. Under de direktsända festligheterna delades fyra priser ut.
06.11.2023 kl. 21:30

Svenska veckan - större än någonsin!

Folktinget bjuder på teaterföreställningar och barnkonserter direkt till daghem och skolor så att alla barn får ta del av programmet.
01.11.2023 kl. 17:52

Fångar i de finländska fängelserna bör få lyssna på Svenska YLE:s radiokanaler

Folktinget har skickat en skrivelse till Brottspåföljdsmyndigheten om fångarnas rätt att lyssna på Svenska YLE:s radiokanaler i fängelserna.
26.10.2023 kl. 13:31
Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program