Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Aktuellt

Skrivelse: Tillsynen över social- och hälsovården

Folktinget önskar med denna skrivelse uppmärksamma Regionförvaltningsverket om behovet att utöva myndighetstillsyn i de tvåspråkiga vårdanordnarnas svenskspråkiga verksamheter med hänvisning till de stora strukturella förändringarna i och med vårdreformen.
24.08.2023 kl. 16:13

Folktingets nya styrelse vill stärka integration på svenska

Svenska Finlands folktings styrelse sammankom den 17.8 till sitt första styrelsemöte under ledning av nyvalda folktingsordförande Henrik Wickström. Styrelsen utsåg medlemmarna till folktingets utskott; Arbetsutskottet, förvaltningsutskottet, social- och hälsopolitiska utskottet, utbildningspolitiska utskottet och det nytillsatta utskottet för integrationsfrågor.
18.08.2023 kl. 14:54

Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället

Folktinget deltog i den arbetsgrupp som tog fram handlingsprogrammet för ett jämlikt Finland. Vi understöder de målsättningar som föreslås i handlingsprogrammet.
15.08.2023 kl. 12:31
Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program