Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Aktuellt

Folktingets ordbok för vårdare nu på tre språk!

Folktinget har i flera års tid gett ut den väldigt populära ordboken Jag är här för dig.
24.10.2023 kl. 15:45

Folktinget önskar träffa social- och hälsovårdsminister Juuso

Reformen om social- och hälsovård och räddningsväsendet trädde i kraft i början av året. På sitt möte den 18 oktober diskuterade Svenska Finlands folktings styrelse situationen gällande tillgången till social- och hälsovård på svenska.
18.10.2023 kl. 14:05

De finlandssvenska integrationsdagarna ordnades i år den 4-5 oktober

Temat för i år var Ett inkluderande Norden? - Utlandsfödda som resurs i samhället och arbetslivet.
05.10.2023 kl. 15:38
Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program