Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Article

Folktinget vill se att svenskans ställning stärks under nästa regeringsperiod.

Läs mera

Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program

Aktuellt

Folktinget starkt framme på SuomiAreena

Det är igen dags för en fysisk SuomiAreena i Björneborg, efter en paus på några år på grund av pandemin. Folktinget finns på Medborgartorget från måndag till fredag i paviljongen, Café Svenskfinland.
28.06.2022 kl. 13:23

Utlåtande gällande utkast till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen

Folktinget har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet gällande utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen och vissa andra lagar (reform av lagstiftningen om mentalvårds- och missbrukartjänster)
23.06.2022 kl. 09:03

Pressmeddelande: Påskynda åtgärderna för att stärka svenskundervisningen

Regeringsprogrammet och nationalspråksstrategin innehåller flera åtgärdsförslag för att stärka svenskundervisningen och för att öka motivationen att lära sig svenska.
20.06.2022 kl. 11:58