Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Aktuellt

I en skrivelse riktad till Kyrkslätts kommuns ledning ber Folktinget att åtgärder vidtas för att rätta till de beslut som har lett till att den språkliga beredskapen inom den svenska undervisningsförvaltningen har försvagats

Folktinget hänvisar till att Kyrkslätts kommun senaste höst genomförde en omorganisering med uppenbara konsekvenser för den svenska undervisningsförvaltningen.
15.06.2023 kl. 10:41

Resolution från Folktingets session i Seinäjoki

Folktingets resolution, som antogs under Folktingets session i Seinäjoki (12–13.5.2023), är en hälsning till de som nu förhandlar fram Finlands nästa regeringsprogram och till den kommande regeringen.
13.05.2023 kl. 13:47

Henrik Wickström vald till Folktingets nya ordförande

Folktingets session, i Seinäjoki den 12–13 maj 2023, har valt ett nytt presidium.
13.05.2023 kl. 11:19
Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program