Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Article

Folktinget vill se att svenskans ställning stärks under nästa regeringsperiod.

Läs mera

Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program

Aktuellt

Folktinget: Erbjud den svenska skolstigen för ukrainska flyktingar

Folktinget har igår vänt sig till tvåspråkiga kommuners stads- och kommundirektörer samt bildningsdirektörer med en uppmaning om att de medvetet och aktivt ska verka för att en del av de ukrainska flyktingarna som nu anländer till Finland, inleder sin skola och utbildning i de svenska skolorna och läroinrättningarna.
29.03.2022 kl. 11:20

Material från utbildningstillfälle 23.3.2022

Folktinget och Kommunförbundet ordnade det digitala utbildningstillfället "Hur organisera servicen på svenska i de tvåspråkiga välfärdsområdena" den 23.3.2022
25.03.2022 kl. 12:16

Utlåtande om regeringens berättelse om språklagstiftningen 2021

Folktinget hördes i riksdagens grundlagsutskott 18.3.2021 om regeringens berättelse om språklagstiftningen 2021.
21.03.2022 kl. 10:07