Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Article

Viktigt att utbildningen av svenskkunnig räddningspersonal och svenskkunniga nödcentralsoperatörer prioriteras i utbildningsreformen

Läs mera

Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program

Aktuellt

Nyttan av svenskan inom näringsliv och handel i Norden

Välkommen torsdagen den 2 december kl. 13-15 till Nordisk kulturkontakt Kajsaniemigatan 9, Helsingfors samt online.
16.11.2021 kl. 15:55

De här får förtjänstmedalj

Folktinget delar i år ut 11 förtjänstmedaljer i samband med Svenska dagen. Förtjänstmedaljerna utdelas på Folktingets mottagningsfest i Helsingfors stadshus på fredag 5.11 kl. 13 och på lördag 6.11 kl. 15 i Karleby stadshus. Karin Erlandsson mottar sin förtjänstmedalj på Alandica Kultur & Kongress i Mariehamn 6.11 kl.17 i samband med Folktingets tv-sända fest. 
05.11.2021 kl. 13:00

Sakkunnigyttrande över den inre säkerheten

Folktinget har gett ett utlåtande till riksdagens förvaltningsutskott gällande statsrådets redogörelse över den inre säkerheten.
29.10.2021 kl. 11:14