Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Aktuellt

Svenska Finlands folkting: Svenska språket bör prioriteras i inrikesministeriets reform av utbildningen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten

Inrikesministeriet ansvarar för att det finns en tillräcklig tillgång till yrkespersonal som kan svenska inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten för hela landets behov. Det finns ändå en stor brist på svenskkunnig yrkespersonal inom de tvåspråkiga områdena i landet och på Åland. Det här är en direkt följd av att Räddningsinstitutet i Kuopio har ordnat utbildningarna endast sporadiskt under 2000-talet.
16.11.2022 kl. 10:27

Prisregn på Svenska dagen

I år firades den stora Svenska dagen-festen i Sellosalen i Esbo. Under de direktsända festligheterna delades tre priser ut. Folktinget står för två priser, Klimathöjarpriset och Folktingets Samvetspris, medan Folktingets garanter delar ut Bojan Sonntag-priset.
07.11.2022 kl. 11:44

Folktingets förtjänstmedalj i silver och brons 2022

Folktinget delar i år ut 15 förtjänstmedaljer i samband med Svenska dagen. Medaljen utdelas årligen åt personer som gjort betydande insatser för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland.
04.11.2022 kl. 15:00
Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program