Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Aktuellt

Folktinget lanserar en kampanj för nyttosvenska

För att understryka vikten och nyttan med att kunna ett andra språk lanserar Folktinget en kampanj på sociala medier. Folktinget vill också slå ett slag för "pokkaruotsi", det vill säga uppmana folk att prata svenska fastän den inte är perfekt.
26.02.2024 kl. 16:51

Folktingets utlåtande om statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen

Den förstärkta försörjningsberedskapen gäller hela landet och hela landets befolkning. Planeringen och förverkligande av försörjningsberedskapen bör genomgående beakta landets två nationalspråk samt även andra språkgrupper i Finland.
24.01.2024 kl. 18:01
Article

VPS-gruppen har sammanställt ett dokument som stöd för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdenas förvaltningsstadgor.

Asiakirja sisältää poimintoja Kuntaliiton hyvinvointialueen hallintosääntömalliin (mallisääntö) sisältyvistä tärkeistä kielinäkökohdista sekä VPS-ryhmän lisäysehdotuksia ja kommentteja.

Läs dokumentet här

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program