Livskraftig svenska i Finland

Vi tryggar rätten till eget språk.

Vi stöder en levande tvåspråkighet.

Riksdagspartier med svensk verksamhet verkar inom Folktinget.

Article

Vård på svenska, VPS-gruppen, sammanställde i maj 2021 (uppdaterat oktober 2021) ett stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Ta del av stödmaterialet här

Article

Du har rätt att använda svenska eller finska i din kontakt med tvåspråkiga kommunala myndigheter och med statliga myndigheter.
 

Rätt till eget språk

Article

Folktinget ger ut broschyrer och publikationer om det svenska i Finland. Du kan välja att ladda ner eller beställa materialet.

 

Läs här eller beställ ett exemplar

 

Article

För att synliggöra det svenska i Finland och uppmärksamma Finlands två nationalspråk arrangerar vi många evenemang, till exempel besöker vi olika orter med pop-up programmet Folktinget i farten och står för ett brett kulturutbud runtom i Finland under Svenska veckan.

Välkommen på våra program

Aktuellt

Alma Pöystis tal på Svenska dagen

Alma Pöysti mottog Folktingets förtjänstmedalj på svenska dagen och då höll hon ett tal som nu publiceras. Folktinget kommer att publicera hälsningar på sin webbsida under år 2021.
12.03.2021 kl. 13:04

Sandra Bergqvist: Lyft fram exempel där tvåspråkigheten fungerar!

Folktingets ordförande skriver en hälsning i Folktingsbrevet 1/2021
12.03.2021 kl. 12:47

Skriftligt yttrande om ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Folktinget har gett ett skriftligt yttrande till riksdagens förvaltningsutskott gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse.
10.03.2021 kl. 11:22

Insändare: Språkkunskapslagen bör ses över

Folktinget föreslår att stora språkprovet i finska eller svenska erbjuds åt högskolestuderanden som en avgiftsfri, frivillig kurs och som en del av kandidat- eller magisterstudierna.
02.03.2021 kl. 13:50

Utlåtande om statens närvaro i regionerna

Folktinget har gett ett utlåtande om ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner
19.02.2021 kl. 09:02