Folktinget rekryterar

03.03.2018 kl. 21:40
Är du vår nya sakkunniga i social- och hälsovårdsfrågor? Ansök innan 15.3.

Folktinget ledigförklarar:

Sakkunnig i social- och hälsovårdsfrågor

Folktinget rekryterar en sakkunnig i social- och hälsovårdsfrågor. Till uppgifterna hör att dels bevaka och följa med lagberedningen inom området och dels att informera och vägleda allmänheten samt ge juridisk rådgivning till föreningar och organisationer inom social- och hälsovårdssektorn.

Till arbetsuppgifterna hör att:

  • bevaka vård- och landskapsreformen ur ett språkrättsligt perspektiv samt bereda utlåtanden om pågående lagberedning inom social- och hälsovården,
  • ge information till allmänheten och juridisk rådgivning till samarbetsparter om myndigheters språkliga skyldigheter inom social- och hälsovården,
  • ge information och föreläsa om klientens rättigheter i social- och hälsovården,
  • samarbeta med olika organisationer och föreningar inom social- och hälsovårdssektorn,
  • vara sekreterare för Folktingets social- och hälsopolitiska utskott.

Vi värdesätter god kännedom om stats- och kommunalförvaltningen, språklagstiftningen och lagstiftningen inom social- och hälsovårdsområdet, kunskap om Svenskfinland, erfarenhet av intressebevakning samt samarbets- och initiativförmåga.

För tjänsten krävs lämplig högskoleexamen samt sakkunskap om språkliga rättigheter, offentlig förvaltning och social- och hälsovårdsfrågor. Juridisk utbildning är en merit.

Tjänsten är tillsvidare med en tre månaders prövotid.

För mer information kontakta folktingssekreterare Markus Österlund tfn 040 836 7686 eller markus.osterlund@folktinget.fi. Ansökningar med bilagor bör vara Folktinget tillhanda senast 15.3.2018 och sänds till folktinget@folktinget.fi.