Välkommen på seminarium i Helsingfors

23.09.2018 kl. 10:04
"Får vi hjälp när nöden kräver?" arrangeras onsdag 3.10 i SFV-huset på Georgsgatan.

En trygg vardag ska innebära att vi får service på svenska när vi är i nöd. Hur ska de språkliga rättigheterna tryggas i framtiden? Välkommen på Folktingets seminarium om den offentliga servicen inom polisväsendet, nödcentralsverksamheten och räddningsväsendet.

Anmälningstiden har gått ut, men ta kontakt med Folktingets kansli ifall du vill delta.
Seminariet är kostnadsfritt. 

Thomas Blomqvist, folktingsordförande, öppnar seminariet

TALARE
Risto Lammi, överdirektör, inrikesministeriet
Corinna Tammenmaa, språkrättsråd, justitieministeriet
Sabina Jordan, lektor, Polisyrkeshögskolan
Kari Puolitaival, polischef, Österbottens polisinrättning
Kai Paldanius, biträdande chef, Vasa nödcentral
Torbjörn Lindström, utvecklingschef, Egentliga Finlands räddningsverk

PANELDISKUSSION 
Ralf Björklund, ledande nödcentralsoperatör, Åbo nödcentral
Maria Hoikkala, polismästare, Ålands polismyndighet 
Peter Johansson, räddningsdirektör, Östra Nylands räddningsverk

Mats Brandt, ordförande för Folktingets förvaltningsutskott, sammanfattar diskussionen

Moderator Susanna Ginman

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250