Nytt om nödcentralernas datasystem och Folktingets roll i Europa

08.04.2019 kl. 10:26
Folktingets förvaltningsutskott höll möte i Helsingfors 29.3.2019 och hörde två sakkunniga.

Applikationsspecialisten Taito Vanhapiha från Nödcentralsverket informerade om nödcentralernas nya datasystem ERICA, som tas i bruk vid de sista av landets sex nödcentraler före sommaren. Avsikten är att datasystemet ska förbättra nödcentralernas service på svenska, bland annat så att nödsamtal kan styras till svenskkunniga operatörer. En nyhet är också att myndigheternas riskbedömning finns på både finska och svenska i datasystemet.

Folktingssekreterare Markus Österlund höll en presentation om svenskan i Finland ur ett europeiskt perspektiv – EU:s stadgar, Europarådets konventioner och Folktingets roll. Folktinget är medlem i det europeiska nätverket för främjande av språklig mångfald (NPLD) och anlitas bland annat som remissinstans gällande genomförandet av Europarådets stadga om landsdels- och minoritetsspråk samt ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter i Finland.

Förvaltningsutskottet diskuterade också partiernas modeller inför riksdagsvalet med bakgrund i att landskaps- och vårdreformen föll i riksdagen. Utskottets möte var det sista före Folktingets session i Mariehamn 3–4.5.2019.

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250