Var studera som ålänning? Dragkampen mellan Finland och Sverige

27.05.2019 kl. 09:58
Tid: Måndagen den 10 juni kl. 17

Välkommen att lyssna på vårt kunniga diskussionsteam som dryftar för- och nackdelar med valet av studieland och vad det kan medföra för nytta för framtidens karriär. Åländska studeranden berättar om sina erfarenheter. Gratis inträde.

Se hela programmet för AlandicaDebatt här.


Medverkande:
Blanka Henriksson, projektforskare, Åbo Akademi
Elias Lindström, ekon.stud. Uppsala Universitet
Emma Lindvall, ekon.stud. Hanken, Helsingfors
Mats Löfström, riksdagsledamot

Diskussionen leds av Daniel Dahlén, chefredaktör, Ålandstidningen

Plats: Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250