Välkommen till seminariet Från paragraf till verklighet

26.08.2019 kl. 16:50
Tisdag 10.9.2019 kl. 13.30 – 16.00
Glaspalatset, Ravintola Lasipalatsi, Kabinett Palmu, Mannerheimvägen 22-24, Helsingfors

Folktinget och Ålands landskapsregering bjuder in till seminarium

Från paragraf till verklighet
– diskussion om svenskans ställning i Finland

Grundlagen garanterar var och en rätten att i kontakter med myndigheter använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska. I praktiken finns ändå stora brister och det är ofta svårt att få betjäning på svenska.

Hur jobbar den nya regeringen för att de lagstadgade rättigheterna ska omsättas också i praktiken?

Tisdag 10.9.2019 kl. 13.30 – 16.00
Glaspalatset, Ravintola Lasipalatsi, Kabinett Palmu, Mannerheimvägen 22-24, Helsingfors

Seminariet öppnas kl. 14.00 av Nina Fellman (s), kansli- och kommunminister i Ålands landskapsregering. Därefter håller Folktingets ordförande Sandra Bergqvist en inledning till paneldiskussionen. Det finns möjlighet för publiken att ställa frågor.

I panelen medverkar:
Anna-Maja Henriksson, (sfp) justitieminister
Christina Gestrin, tidigare specialsakkunnig i projektet Nyland 2019
Johan Kvarnström (sdp), riksdagsledamot
Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot
Kirsi Varhila, tillträdande kanslichef vid social- och hälsovårdsministeriet

Moderator: Anne Suominen

Evenemanget inleds med kaffeservering och mingel kl. 13.30. Välkommen!

Antalet platser är begränsade. Anmäl dig senast den 6 september till lena.vonknorring@regeringen.ax.

 

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250