Nominera!

26.08.2019 kl. 17:15
Det är dags att nominera kandidater för folktingsmedaljen år 2019.

Medaljen utdelas årligen åt personer som har gjort betydande insatser för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland. Folktingets förtjänstmedalj utdelas i samband med Svenska dagen och kan tilldelas både finländare och personer med annat medborgarskap. 

Du kan nominera personer som hängivet arbetat för det svenska i Finland, med det svenska språkets vård och funktion i Finland, eller som gediget arbetat med en speciell grupp av den svenska befolkningen eller stärkt en specifik gruppkultur (kulturell, politisk, regional, religiös, yrkesmässig).

Nomineringarna görs senast söndagen den 15 september 2019 genom att klicka här.

Vänligen kom ihåg att meddela både den tilltänkta medaljörens kontaktuppgifter och dina egna kontaktuppgifter! Nomineringsblanketter kan även fås via folktingskansliet, tfn: 09-6844 250, e-post: folktinget@folktinget.fi.

Folktinget firar i år 100 år och jubileumsåret till ära ordnar vi fyra Svenska dagen-fester: Helsingfors, Lahtis, Vasa och Åbo. Biljetter till de olika festerna fås gratis och mer information finns på www.folktinget.fi i september. Huvudfesten ordnas på Svenska Teatern i Helsingfors och kommer även att direktsändas på tv i samarbete med Parad Media och Yle.

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250