Utbildning, en färskvara – klarar Svenskfinland utmaningen?

18.09.2019 kl. 13:08
Välkommen på Folktingets seminarium i Helsingfors 15.10 kl. 13-16.
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250