Äldre och svenskspråkig – hur tryggar vi en god äldreomsorg?

17.11.2019 kl. 13:05
Välkommen på Folktingets jubileumsseminarium i Åbo 19.11 kl.12-16
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250