Folktingsmedaljen

22.01.2020 kl. 12:11
Nu har alla mottagare av folktingsmedaljen 2019 fått sin medalj. Du kan redan nu nominera kandidater för 2020.

Tre personer kunde inte ta emot sin medalj på någon svenskadagenfest i november. Jeanette Öhman fick sin medalj per post, Gun Mannfolk fick sin medalj av Folktingets styrelseledamot Patrick Ragnäs och informatör Stina Heikkilä i sitt hem i Lappfjärd under mellandagarna och Tom Böhling premierades på Folktingets kansli av folktingssekreterare Markus Österlund i början på januari.


Känner du någon som borde få folktingsmedaljen?

Det är möjligt att nominera via webben redan nu: www.folktinget.fi/sv/nominera 

Medaljerna delas ut på svenska dagen.

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250