Folktingets förtroendevaldas fredag

07.02.2020 kl. 12:35
Folktinget arrangerar en inspirationsdag för alla sina förtroendevalda i samband med sessionen i Helsingfors 3-4.4.
Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250