INSTÄLLD Befolkningsanalys - hur ser Svenskfinland ut år 2040?

10.03.2020 kl. 11:21
Tankesmedjan Magma och Folktinget inbjuder till presentation av den svenskspråkiga befolkningens utveckling 1990-2040 på Luckan i Helsingfors 26.3 kl.11.30.

Vi återkommer med nytt datum så snabbt som möjligt!

De demografiska larmrapporterna avlöser varandra. Särskilt svår anses situationen vara i Finland. Invånarna åldras, nativiteten sjunker och befolkningen koncentreras till de största städerna.

Men hur ser då utvecklingen ut för Finlands svenskspråkiga befolkning? Följer den de nationella trenderna? Blir finlandssvenskarna fler eller färre fram till år 2040? Hur påverkas demografin i olika delar av Svenskfinland?

Jan Saarela, professor i demografi vid Åbo Akademi, har analyserat utvecklingen för den svenskspråkiga befolkningen 1990–2018 och sammanställt en riktgivande prognos på kommunnivå fram till år 2040. Han diskuterar i sin undersökning även ökningen av personer med annat modersmål än finska och svenska.

Jan Saarelas befolkningsanalys presenteras torsdagen 26 mars 2020 klockan 12–13.30 i Luckan (Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors). Vi bjuder på en lätt lunch kl 11.30–12.

Analysen kommenteras på finska av befolkningsforskaren, PD Timo Aro från konsultbyrån MDI och på svenska av Mila Segervall, stadsdirektör i Kristinestad och Björn Månsson, SFP:s gruppordförande i Helsingfors stadsfullmäktige.

Tillställningen är gratis och öppen för alla.
Anmäl dig senast måndag 23.3.2020 genom att klicka på den här länken

Språk: svenska och finska
 

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250