Nominera!

19.08.2020 kl. 13:37
Det är dags att nominera kandidater för folktingsmedaljen år 2020. Medaljen utdelas årligen åt någon som gjort betydande insatser för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland.

Folktingets förtjänstmedalj utdelas i samband med Svenska dagen och kan tilldelas både finländare och personer med annat medborgarskap. 

Du kan nominera personer som hängivet arbetat för det svenska i Finland, med det svenska språkets vård och funktion i Finland eller som gediget arbetat med en speciell grupp av den svenska befolkningen eller stärkt en specifik gruppkultur (kulturell, politisk, regional, religiös, yrkesmässig).

Nomineringarna görs senast söndagen den 20 september 2020 genom att fylla i blanketten HÄR

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250