Vad gör Folktinget?

21.09.2020 kl. 10:50
Se Folktingets nya video som kort sammanfattar vår verksamhet.

 

Stöd Folktinget  

Svenska Finlands folkting
Snellmansgatan 13 A
00170 Helsingfors

folktinget@folktinget.fi
+358 (0)9 6844 250