Om Folktinget på finlandssvenskt teckenspråk

29.04.2021 kl. 16:13
Här kan du titta på en video som presenterar Folktingets verksamhet på finlandssvenskt teckenspråk.