Stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena

18.05.2021 kl. 14:30
Materialet hittar du här. Myös suomenkielinen aineisto löytyy täältä.