Utlåtande om jämställdhet och likabehandling

30.06.2021 kl. 10:35
Folktinget sände ett utlåtande till inrikesministeriet.

Hänv: Inrikesministeriets begäran om utlåtande 24.5.2021, VN/6181/2021

Läs utlåtandet genom att klicka här.