Folktinget starkt framme på SuomiAreena

28.06.2022 kl. 13:23
Det är igen dags för en fysisk SuomiAreena i Björneborg, efter en paus på några år på grund av pandemin. Folktinget finns på Medborgartorget från måndag till fredag i paviljongen, Café Svenskfinland.

I år har vi inrett paviljongen till ett grönskande sommarrum med sloganen ”Låt svenskan blomstra”. Inbjudna organisationer är i år Natur o Miljö (må), Marthaförbundet (ti), Yrkeshögskolan Novia (to) och Svenska aktörer i Björneborg (fre). Folktinget finns i paviljongen på onsdag.


Programmet

Under SuomiAreena-tisdagen ordnar Folktinget hela tre diskussioner i staden.

Tisdag 12.7 kl. 9.00 Ge ditt barn en gåva – svenska skolstigen öppnar dörrar 

Mikaelsgården, Mikonkatu 20-22

Frukostseminarium med start 8.30 (lätt traktering).

Medverkande:

Sandra Bergqvist, Folktingets ordförande, riksdagsledamot

Viktoria Björn, gymnasieelev, Björneborgs svenska samskola  

Ann-Katrin Svensson, professor i småbarnspedagogik, Åbo Akademi 

Annika Tulonen, lektor i finska, tyska, Björneborgs svenska samskola

Den svenskspråkiga skolan på språkön Björneborg ger möjligheten för barn att välja den svenskspråkiga skolstigen.  Skolan ger en utmärkt chans för barnfamiljer att bredda på språkutvecklingen i ett tidigt skede genom lek, sång och svenskspråkig gemenskap. Vi vill gärna veta vad det är som motiverar familjerna att välja den svenska skolstigen för sina barn. Vi får höra vilka erfarenheter, utmaningar och möjligheter en flerspråkig omgivning för med sig. 

Vi delar ut Folktingets nytryckta broschyr ”Ge ditt barn en gåva” som är riktad till två- och flerspråkiga familjer och informerar om nyttan av att lära sig flera språk i ett tidigt skede och möjligheten att välja den svenskspråkiga skolstigen. 

Arrangör: Folktinget


Tisdag 12.7 kl.10.00 Språk i Norden – vad är svenskans roll i det moderna nordiska samarbetet? 

Medverkande:

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Sara Kemetter, politiker, folktingsledamot, Åland 

Lulu Ranne, vice president i Nordiska rådet, riksdagsledamot 

Olli Salmi, direktör, EIT RawMaterials, Norden och Baltikum

I Norden har vi länge menat att språk och kultur binder oss samman. Norden har historiskt sett knutits samman kulturellt, språkligt och politiskt. Men hur väl förstår vi egentligen de skandinaviska språken i dag, och vad säger det om vår gemenskap?

Inom Nordiska ministerrådet har arbetet med en ny nordisk språkdeklaration inletts. Den nya språkdeklarationen ska ersätta den tidigare från år 2006.  

Ett mål i deklarationen från år 2006 är att alla nordbor ska kunna kommunicera med varandra, i första hand på ett skandinaviskt språk. Vilka åtgärder krävs för att uppnå detta mål?  Vilka insatser för att förstärka och förbättra den nordiska språkförståelsen behövs? 

Arrangör: Folktinget och Nordiska ministerrådet 


Tisdag 12.7 kl. 14.00 Tillgången av säkerhetstjänster på svenska – får vi hjälp när nöden kallar?

Rådhusparkens scen, Teatterikatu 7

Maria Hoikkala, biträdande polischef, Polisinrättningen i Sydvästra Finland 

Peter Johansson, räddningsdirektör, Räddningsverket i Östra Nyland 

Kai Paldanius, biträdande chef, Nödcentralsverket 

Kirsi Pimiä, kanslichef, Inrikesministeriet 

Sandra Bergqvist, Folktingets ordförande, riksdagsledamot

Hur fungerar säkerhetstjänsterna på svenska idag och varför är det viktigt att de fungerar? Hur ser det ut med utbildningen av svenskspråkig personal inom dessa sektorer? Räcker personalen till? I vilka situationer är det särskilt viktigt att få service på svenska? 

Kom och lyssna till Folktingets officiella SuomiAreena diskussion i hjärtat av Björneborg! 

Arrangör: Folktinget på SuomiAreena

Alla tre diskussioner modereras av YLEs Nordenkorrespondent Kirsi Heikel. Alla diskussioner streamas och bandas. 


Under tisdagskvällen bjuder Folktinget även på en verklig show konsert.

Tisdag 12.7 Kl. 18.30 Showjazzbandet DizzyQueens

Svenska klubbens gård, Eteläranta 10

DizzyQueens är ett av väldigt få jazzband i Norden som består av enbart kvinnliga artister och som dessutom satsar lika mycket på sceniskt uttryck och show som på kvalitativ musik.  Bandets tre solister växlar mellan att tala svenska, finska och engelska och upplever den språköverskridande aspekten som central i bandets profilering.  
Daniela Fogelholm, Nora Grotenfelt och Lidia Bäck levererar låtarna såväl trestämmigt som solistiskt till ackompanjemang av de professionella jazzmusikerna Emilie Adolfsson piano), Sara Puljula (kontrabas) och Tatjaana Kuivas (trummor).

Onsdag 13.7 kl. 16.15 ”Mimmit på svenska”

Lokki-scenen, Skrivarholmen.

På onsdag ska du inte missa barnens egen konsert som får vem som helst på gott humör!

Mimmit på svenska är ett nytt svängigt barnmusikband som sprudlar av musikglädje. Under Mimminas konsert lär vi oss nya, spännande saker. Varmhjärtade och roliga sånger uppmuntrar alla att lära sig, samtidigt som de underhåller. Ett gäng toppmusiker med akustiska instrument ackompanjerar de medryckande sångerna.

I samarbete med PoriJazzKids.

Här kan du ta del av Folktingets fjolårets diskussion.


För mera information, vänligen kontakta Maria Larma: maria.larma@folktinget.fi, 040 7771392.