Henrik Wickström vald till Folktingets nya ordförande

13.05.2023 kl. 11:19
Folktingets session, i Seinäjoki den 12–13 maj 2023, har valt ett nytt presidium.

Folktingets session, i Seinäjoki den 12–13 maj 2023, har valt ett nytt presidium. Henrik Wickström (SFP) har valts till Folktingets ordförande. Till första vice ordförande valdes Matilda af Hällström (Saml) och till andra vice ordförande Johan Kvarnström (SDP). Folktingets presidium väljs för en tvåårig period åt gången.

- Jag är ödmjukt tacksam för förtroendet. Folktinget har ett viktigt uppdrag i att bevaka svenska frågor i Finland. Med min erfarenhet och engagemang vill jag bidra till att Folktingets röst hörs ännu starkare i den nationella debatten, säger Henrik Wickström.

Folktingets nya ordförande Henrik Wickström valdes nyligen in i riksdagen. Wickström är även kommunstyrelseordförande i Ingå och vice ordförande för Svenska folkpartiet.

- Jag har erfarenhet av kommunalpolitiken men även nu av välfärdsområdena. Jag är speciellt orolig för situationen inom välfärdsområdena. De svenskspråkiga tjänsterna och servicen glöms enkelt bort och det finns redan exempel av det i välfärdsområdena. Vi måste fortsättningsvis aktivt följa med hur arbetet inom välfärdsområdet utvecklas.

- Förutom vården är jag orolig över tillgången till personal på svenska inom den offentliga sektorn. Vi är i behov av arbetskraftsrelaterad invandring i större grad och jag hoppas att möjligheterna för att integreras på svenska i Finland stärks, säger Wickström.