Folktingsmedaljen 2024

Medaljen utdelas årligen åt någon som gjort betydande insatser för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland. Folktingets förtjänstmedalj utdelas i samband med Svenska dagen och kan tilldelas både finländare och personer med annat medborgarskap.

Du kan nominera personer som hängivet arbetat för det svenska i Finland, med det svenska språkets vård och funktion i Finland eller som gediget arbetat med en speciell grupp av den svenska befolkningen eller stärkt en specifik gruppkultur (kulturell, politisk, regional, religiös, yrkesmässig).


 


Alla mottagare av förtjänstmedadaljen år 1952-2022 kan läsas här.

Folktingsmedaljen

Nominera för folktingsmedaljen 2023. Nomineringen för året 2023 är öppen fram till 1 oktober 2023 för medaljutdelningen i år. Medaljerna delas ut på svenska dagen. Det går att nominera löpande under årets gång.
Du kan också e-posta bilagor eller övrig tilläggsinformation till Folktingets kansli folktinget@folktinget.fi
Skriv siffran 8 med bokstäver: