Folktingsmedaljen 2021

Medaljen utdelas årligen åt någon som gjort betydande insatser för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland. Folktingets förtjänstmedalj utdelas i samband med Svenska dagen och kan tilldelas både finländare och personer med annat medborgarskap.

Du kan nominera personer som hängivet arbetat för det svenska i Finland, med det svenska språkets vård och funktion i Finland eller som gediget arbetat med en speciell grupp av den svenska befolkningen eller stärkt en specifik gruppkultur (kulturell, politisk, regional, religiös, yrkesmässig).

Nomineringar för medaljörer 2021 tas emot fortlöpande.


Stefan Wallin mottar av folktingsmedaljen av silver på Folktingets direktsända utdelningsfest från Svenska Teatern 6.11. Festen ordnades på grund av coronapandemin utan publik.

Alla som fick förtjänstmedalj och deras motiveringar kan läsas här.

Folktingsmedaljen

Nominera för folktingsmedaljen 2021. Nomieringen är öppen fram till 26 september 2021 och medaljerna delas ut på svenska dagen.
Du kan också e-posta bilagor eller övrig tilläggsinformation till Folktingets kansli folktinget@folktinget.fi
Skriv siffran 3 med bokstäver: