Folktingsmedaljen 2022

Medaljen utdelas årligen åt någon som gjort betydande insatser för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland. Folktingets förtjänstmedalj utdelas i samband med Svenska dagen och kan tilldelas både finländare och personer med annat medborgarskap.

Du kan nominera personer som hängivet arbetat för det svenska i Finland, med det svenska språkets vård och funktion i Finland eller som gediget arbetat med en speciell grupp av den svenska befolkningen eller stärkt en specifik gruppkultur (kulturell, politisk, regional, religiös, yrkesmässig).


 


Alla som fick förtjänstmedalj år 2021 och deras motiveringar kan läsas här.

Folktingsmedaljen

Nominera för folktingsmedaljen 2022. Nomineringen är öppen fram till 18 september 2022 för medaljutdelningen i år. Medaljerna delas ut på svenska dagen. Det går att nominera löpande under årets gång.
Du kan också e-posta bilagor eller övrig tilläggsinformation till Folktingets kansli folktinget@folktinget.fi
Skriv siffran 1 med bokstäver: