Folktingsmedaljen 2023

Medaljen utdelas årligen åt någon som gjort betydande insatser för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland. Folktingets förtjänstmedalj utdelas i samband med Svenska dagen och kan tilldelas både finländare och personer med annat medborgarskap.

Du kan nominera personer som hängivet arbetat för det svenska i Finland, med det svenska språkets vård och funktion i Finland eller som gediget arbetat med en speciell grupp av den svenska befolkningen eller stärkt en specifik gruppkultur (kulturell, politisk, regional, religiös, yrkesmässig).


 


Alla som fick förtjänstmedalj år 2022 och deras motiveringar kan läsas här.

Alla mottagare av förtjänstmedadaljen år 1952-2022 kan läsas här.

Folktingsmedaljen

Nominera för folktingsmedaljen 2023. Nomineringen för året 2023 är öppen fram till 1 oktober 2023 för medaljutdelningen i år. Medaljerna delas ut på svenska dagen. Det går att nominera löpande under årets gång.
Du kan också e-posta bilagor eller övrig tilläggsinformation till Folktingets kansli folktinget@folktinget.fi
Skriv siffran 10 med bokstäver: