FÖRTROENDEVALDA

Folktinget verkar över de politiska gränserna och alla riksdagspartier med svensk verksamhet är delaktiga i Folktingets verksamhet. Folktingets styrelse, arbetsutskott och utskott utses via de politiska partierna.

Reseersättningblankett hittar du här: som pdf.

STYRELSEN
ARBETSUTSKOTTET
FOLKTINGSLEDAMÖTER
FÖRVALTNINGSUTSKOTTET
UTBILDNINGSUTSKOTTET
SOCIAL- OCH HÄLSOPOLITISKA UTSKOTTET
KULTUR- OCH MEDIEUTSKOTTET
 

 

 

FOLKTINGSLEDAMÖTER 2021 - 2025


Den högsta beslutande makten i Folktinget har de 75 folktingsledamöterna som utses vart fjärde år utifrån röstningsresultatet i kommunalvalet.

Så här är Folktingets ledamöter fördelade mellan de olika partierna:

  • Svenska folkpartiet: 38 ledamöter
  • Samlingspartiet: 15 ledamöter
  • Socialdemokraterna: 9 ledamöter
  • Gröna förbundet: 2 ledamöter
  • Kristdemokraterna: 2 ledamöter
  • Vänsterförbundet: 2 ledamöter

Dessutom utses 7 ledamöter av ledamöterna i Ålands lagting.

 

Svenska folkpartiet


HELSINGFORS VALKRETS
Björn Månsson
Cecilia Ehrnrooth


NYLANDS VALKRETS
Anders Adlercreutz
Thomas Blomqvist
Veronica Rehn-Kivi
Mikaela Nylander
Marie Bergman-Auvinen
Anders Portin
Kicka Lindroos
Linnéa Henriksson
Patrik Karlsson
Thomas Rosenberg
Merja Laaksonen
Stefan Stenberg
Monica Avellan
Frida Sigfrids

ÅBOLANDS VALKRETS
Anna-Karin Tötterman
Peter Mattjus
Britt-Mari Norrbacka

VASA VALKRETS
Anna-Maja Henriksson
Johanna Holmäng
Rasmus Mattus
Ann-Sofi Backgren
Hans Snellman
Marit Nilsson-Väre
Carl-Gustav Mangs
Anton Broända
Lukas Enlund
Anna-Lena af Hällström
Mats Brandt
Markus West
Johanna Borg
Carl-Wilhelm Stenman
Reinhold Klockars
Ramieza Mahdi
Ralf Skåtar
Elin Svedman

ÖVRIGA FINLANDS VALKRETS
Tanja Nyman
 


 

Samlingspartiet


HELSINGFORS VALKRETS
Kimmo Sasi
Harry Bogomoloff
Ted Apter
Laura Rissanen
Sanni-Maria Bertell
Raine Luomanen

NYLANDS VALKRETS
Mia Heijnsbroek-Wirén
Michael Berner
Roger Weintraub
Thorolf Sjölund
Eva Kivilaakso-Wellmann
Roger Hafström

VASA VALKRETS
Jessica Bårdsnes
Victor Kangas

ÖVRIGA FINLANDS VALKRETS

Katja Isomöttönen

 

 

Socialdemokraterna


HELSINGFORS VALKRETS
Inger Östergård
Hildur Boldt

NYLANDS VALKRETS
Johan Kvarnström
Anette Karlsson
John Liljelund

ÅBOLANDS VALKRETS
Ann-Marie Kulla

VASA VALKRETS
Anna Caldén 
Peter Sjökvist 
Christer Bogren 


 

Vänsterförbundet


ÅBOLANDS VALKRETS
Tomy Wass
Anna Funck

 

 


 


 

De Gröna


NYLANDS VALKRETS
Katarina Alanko

ÅBOLANDS VALKRETS
Pia-Maria Gardberg

 


 

Kristdemokraterna


VASA VALKRETS
May-Gret Axell
Leif Tast
 

 

 

Landskapet Åland


Anton Nilsson 
Liz Mattsson
Jesper Josefsson 
Marcus Måtar 
Sara Kemetter 
Wille Valve 
Rainer Juslin 

 

 

FOLKTINGETS STYRELSE 2019-21

Ordinarie (parti), Ersättare (parti)


 

ORDFÖRANDE
Sandra Bergqvist, SFP
Kjell Wennström, SFP

I VICE ORDFÖRANDE
Jacob Storbjörk, SDP
Anna Caldén, SDP

II VICE ORDFÖRANDE
Jonny Andersen, Åland
Ingrid Zetterman, Åland

 

MEDLEMMAR
Thorolf Sjölund, Saml
Silva Mertsola, Saml

Jaan Siitonen, SFP
Åsa Myrberg, SFP

Christel Liljeström, SFP
Thomas Rosenberg, SFP

Jan-Erik Eklöf, SFP
Tiina Kujala, SFP

Jan-Mikael Ekholm, SFP
Marie Bergman-Auvinen, SFP

Patrick Ragnäs, SFP
Stefan Mannsén, SFP

Barbro Kloo, SFP
Leena Nikkari-Östman, SFP

Tanja Nyman, SFP
Birgitta Olsson, SFP

Brita Brännbacka-Brunell, SFP
Hans Snellman, SFP

Lena Sjöberg, Gröna
Tuula Närvä, Gröna

Kai Alajoki, SDP
Erica Helin, SDP

Nina Lindroos-Holmström, SDP
Hildur Boldt, SDP

Birgitta Gran, VF
Joonas Leppänen, VF

May-Gret Axell, KD
 

SEKRETERARE
Camilla Grundström

FOLKTINGETS UTSKOTT 2019 - 2021


 

ARBETSUTSKOTTET


ORDFÖRANDE
Sandra Bergqvist, SFP

I VICE ORDFÖRANDE
Jacob Storbjörk, SDP

II VICE ORDFÖRANDE
Jonny Andersen, Åland

MEDLEMMAR
Mats Brandt, SFP
Inger Östergård, SDP
Elin Blomqvist-Valtonen, SFP
Kenneth Stambej, SFP
Christel Liljeström, SFP
Birgitta Gran, VF

SEKRETERARE
Camilla Grundström


 

FÖRVALTNINGSUTSKOTTET


ORDFÖRANDE
Mats Brandt, SFP

MEDLEMMAR
Anna Korhonen, SFP
Hans Snellman, SFP
Rasmus Hautala, SFP
Mats Lagerstam, SDP
John Liljelund, SDP
Christina von Hertzen, Åland
Fredrik Rönnlund, VF
Nea Hjelt, Saml
Tuula Närvä, Gröna
Stefan Salonen, KD

SAKKUNNIG
Linda Grönqvist, Finlands kommunförbund

SEKRETERARE
Kristina Beijar


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET


ORDFÖRANDE
Elin Blomqvist-Valtonen, SFP

MEDLEMMAR
Peter Mattjus, SFP
Runa Ismark, SFP
Christer Rosengren, SFP
Nils-Johan Englund, SDP
Ulrika Rönnback, SDP
Henrik Löthman, Åland
Ylva Gustafsson, VF
Lena Sjöberg, Gröna
Petri Mäntysaari, Saml
May-Gret Axell, KD      

SAKKUNNIGA
Gun Oker-Blom, Utbildningsstyrelsen
Minna Lindberg, Finlands kommunförbund

SEKRETERARE
Camilla Grundström

 

 

SOCIAL- OCH HÄLSOPOLITISKA UTSKOTTET


ORDFÖRANDE
Inger Östergård, SDP

MEDLEMMAR
Marie Bergman-Auvinen, SFP
Märta Marjamäki, SFP
Mikael Gädda, SFP
Marcus Suojoki, SFP
Ann-Marie Kulla, SDP
Carina Eriksson, Åland
Monika Arnö, VF
Bo-Erik Grönholm, Saml
Jonas Heikkilä, Gröna
Marianne Falck-Hvilstafeldt, C

SEKRETERARE
Johanna Lindholm

 

 

KULTUR- OCH MEDIEUTSKOTTET


ORDFÖRANDE
Kenneth Stambej, SFP

MEDLEMMAR
Fredrika Åkerö, SFP
Thomas Karv, SFP
Micaela Röman, SFP
Robin Käldström, SDP
Marianne Laxén, SDP
Elias Lindström, Åland
Vera Sui, VF
Mona Lehtonen, Gröna
Veera Hellman, Saml
Annika Lyytikäinen, KD

SEKRETERARE
Stina Heikkilä