Utlåtanden

Yttrande om ändring av rättegångsbalken

15.03.2018 kl. 13:40

Utlåtande om språklagstiftningen 2017

13.03.2018 kl. 10:06

Utlåtande om gymnasielag och studentexamen

13.03.2018 kl. 08:09

Utlåtande om åklagarmyndigheten

01.12.2017 kl. 11:55

Yttrande om språkförsöket

20.11.2017 kl. 15:27

Utlåtande gällande språkförsöken

17.10.2017 kl. 09:46

Utlåtande om elektronisk ärendehantering

28.09.2017 kl. 12:57