Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

Skip to content

Folktingetin istunnon julkilausuma

Folktinget kokoontui 23.4.2021.

  • Nuorten tulee saada yhtäläiset mahdollisuudet
  • Julkisten turvallisuuspalvelujen ruotsinkielinen koulutus turvaa kaksikielistä yhteiskuntaa
  • Ruotsinkielinen toiminta turvattava sote-uudistuksessa

Folktingetin virtuaalinen istunto käsitteli useita tärkeitä teemoja toimivan kaksikielisyyden turvaamiseksi käytännössä. Folktinget on pannut tyytyväisenä merkille, että työ kansalliskielistrategian uudistamiseksi on aloitettu. Strategian päivittäminen on erittäin tärkeää, jotta kansalliskielten asema turvataan muuttuvassa kieliympäristössä.

Nuorten tulee saada yhtäläiset mahdollisuudet

Nuorten tukipalvelujen ja psykiatrisen hoidon tarve kasvaa, mutta ruotsinkielisten palvelujen saatavuus vaihtelee voimakkaasti maan eri osien välillä. Folktinget korostaa kaikkien nuorten oikeutta ennaltaehkäisevään tukeen ja psykiatriseen hoitoon omalla kielellään, riippumatta kielestä ja asuinpaikasta.

Laajennetun oppivelvollisuusuudistuksen yhteydessä, joka astuu voimaan syksyllä 2021, on erittäin tärkeää, että ruotsinkielisille oppivelvollisille taataan yhtäläiset valintamahdollisuudet kuin suomenkielisille oppilaille niin kutsutuissa nivelvaiheen koulutuksissa, myös silloin kun ryhmät ovat kooltaan pienet.

Ero opetusmateriaalien tarjonnassa ruotsinkielisen ja suomenkielisen koulutuksen välillä on suuri. Folktinget katsoo, että valtion varoja on korvamerkittävä helpottamaan korkealaatuista ruotsinkielistä oppimateriaalituotantoa.

Julkisten turvapalvelujen koulutus ruotsin kielellä turvaa kaksikielistä yhteiskuntaa

Poliisi- ja pelastustoimen ruotsinkielentaitoisesta henkilöstöstä vallitsee suuri puute. Folktinget esittää, että ruotsinkielinen pelastajakoulutus siirretään Kuopiossa sijaitsevalta Pelastusopistolta Helsingin pelastuskouluun, siten että valtio samalla ottaa vastuun koulutuksen rahoituksesta. Lisäksi Folktinget esittää, että Helsingin pelastajakoulu saa pysyvän järjestäjäluvan. Folktinget katsoo, että pelastuskoululle tulisi antaa oikeus järjestää tarvittaessa koulutusta Helsingin ulkopuolella.

Tampereen Poliisiammattikorkeakoululla on ainoana oppilaitoksena lakisääteinen tehtävä järjestää poliisien koulutusta suomeksi ja ruotsiksi maan tarpeisiin. Ruotsinkielisen koulutusyksikön henkilöstövahvuus on äärimmäisen pieni, koska vain seitsemän viran vahvuinen opettajakunta vastaa tällä hetkellä koko ruotsinkielisestä koulutuksesta. Tätä voidaan verrata siihen, että yli 100 henkilöä huolehtii suomenkielisestä koulutuksesta päätoimenaan. Folktinget esittää siksi, että ruotsinkielistä koulutusyksikköä vahvistetaan riittävin opettajaresurssein ja muilla toimenpiteillä, jotta toiminta voidaan turvata myös pitkällä aikavälillä.

Ruotsinkielinen toiminta turvattava sote-uudistuksessa 

Sote-uudistus on jälleen ajankohtainen ja parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Mikäli uudistus hyväksytään, on tulevilla kaksikielisillä hyvinvointialueilla suuri vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä siten, että kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä. Folktinget korostaa riittävien voimavarojen tärkeyttä tämän mahdollistamiseksi. Tukeakseen tulevia hyvinvointialueita Folktinget on yhteistyössä Kuntaliiton ja yhteisen VPS-työryhmän (Vård på svenska) kanssa laatinut kattavan tukiaineiston kaksikielisten hyvinvointialueiden valmisteluun. Tukiaineiston tarkoituksena on luoda työkalu, jota hyvinvointialueet voivat hyödyntää valmistellessaan ruotsinkielistä toimintaansa.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen myöntämä valtionapu Käypä hoito -suositusten kääntämiseksi ruotsiksi päättyy vuoden 2021 lopulla. Tämä heikentää kansalaisten yhdenvertaisuutta ja terveydenhoitopalvelujen tasa-arvoa. Folktinget edellyttää, että yhdenvertaisen hoidon takaava käännöstoiminta saa jatkettua, keskeytymätöntä rahoitusta valtion talousarviosta.

Tags: Uutiset

Samankaltaiset