Maksuttomat kielikokeet ovat askel oikeaan suuntaan

24.11.2023 klo 08:54
Folktinget on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, jossa hallitus esittää valtionhallinnon kielikokeiden ja yleisten kielitutkintojen maksullisuuden poistamista. Folktinget pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tärkeänä.

- Kielikokeen/yleisen kielitutkinnon maksujen poistaminen voi pitkällä aikavälillä auttaa lisäämään ruotsinkielisten osuutta valtionhallinnossa, mutta on myös tärkeää, että hallitus ryhtyy muihinkin Kansalliskielistrategiassa ehdotettuihin toimenpiteisiin ruotsin kielen vahvistamiseksi valtionhallinnossa. Kansalliskielistrategian 2021 tavoitteiden mukaan molempia kansalliskieliä tulisi käyttää aktiivisesti julkishallinnossa", sanoo Folktingetin puheenjohtaja Henrik Wickström.

- Tällä hetkellä vain 3,7 prosenttia valtionhallinnon virkamiehistä on ruotsinkielisiä. Ruotsinkielisten vähäinen osuus hallinnossa on yksi syy siihen, miksi ruotsinkielisessä viranomaispalvelussa on puutteita ja miksi ruotsi on katoamassa hallintokielenä.  Kielitutkinnon korkea hinta voi monelle ruotsinkieliselle nuorelle olla este hakeutua valtionhallinnon tehtäviin. Folktinget on erittäin tyytyväinen hallituksen esitykseen kielitutkintomaksun poistamisesta", sanoo Folktingetin pääsihteeri Christina Gestrin.