Sosiaali- ja terveydenhuolto

Folktinget pyrkii takaamaan ruotsinkielisen väestön sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen omakielisen saatavuuden. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Folktinget:

  • valvoo kielellisten oikeuksien riittävän huomioinnin lainsäädäntöä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uusia rakenteita valmisteltaessa,
  • seuraa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja järjestävien kuntien ja kuntayhtymien kielellisten oikeuksien toteuttamista sekä
  • tiedottaa sosiaali- ja terveydenhuollon kielellisistä oikeuksista.