Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Förvaltning

Folktinget arbetar för att den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter ska tryggas inom statlig och kommunal förvaltning samt inom domstolsväsendet.

Detta gör Folktinget inom förvaltningen:

  • bevakar att de språkliga rättigheterna beaktas i lagberedning och reformprojekt,
  • anlitas som remissorgan och lämnar utlåtanden till ministerier och riksdagens utskott,
  • samarbetar med aktörer inom statlig och kommunal förvaltning.

Folktinget har ett förvaltningssutskott som:


  • bereder utlåtanden till ministerier och riksdagens utskott, när de språkliga rättigheterna bör beaktas i lagberedning och reformprojekt,
  • bereder skrivelser och uppvaktningar i syfte att uppmärksamma myndigheter på frågor av särskild betydelse för de språkliga rättigheterna,
  • hör sakkunniga från ministerier och deras förvaltningsområden i samband med utskottets möten.

Utlåtanden & Nyheter

Resolution från Folktingets session 18.5.2024

Resolution från Folktingets session 18.5.2024 Folktinget samlades till session i dag i Helsingfors och behandlade ett flertal teman av vikt för att trygga en fungerande tvåspråkighet i praktiken. Resolution från…