Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Snellmansgatan 13 A 
00170 Helsingfors


folktinget@folktinget.fi
 Tfn 040 758 5074

Vi finns på plats på kansliet tisdagar och torsdagar kl. 9 – 16.
Under övriga arbetsdagar når du oss per telefon eller e-post.

E-post: fornamn.efternamn@folktinget.fi
Faktureringsuppgifter

Vi jobbar på folktinget

Christina Gestrin

Folktingssekreterare

Telephone number : 050 511 3121

Christina är chef för Folktingets kansli.

Camilla Grundström

Biträdande folktingssekreterare

Telephone number : 040 777 0529

Alterneringsledig. Camilla är biträdande folktingssekreterare och ansvarar för utbildningsfrågor. Hon är sekreterare för utbildningsutskottet.

Kristina Beijar

Sakkunnig

Telephone number : 050 522 9763

Kristina jobbar med ärenden som gäller förvaltning. Hon är också sekreterare för förvaltningsutskottet.

Anna Jungner-Nordgren

Sakkunnig

Telephone number : 040 508 1444

Anna jobbar med nordiska och internationella ärenden. Hon kommer även att arbeta med Folktingets strategiarbete under åren 2021–2025.

Christine Kotzev

Specialsakkunnig

Telephone number : 040 504 6416

Christine är jurist och jobbar med frågor som gäller social- och hälsovård. Hon är också sekreterare för social- och hälsopolitiska utskottet.

Christina Kroll

Kanslist

Telephone number : 040 758 5074

Christina sköter bl.a. broschyrbeställningar och adressregister.

Maria Larma

Projektledare

Alterneringsledig. Maria jobbar med Svenska veckan och Folktingets program på Suomiareena.

Stephanie Lindberg

Språkskyddssekreterare

Telephone number : 040 833 0904

Stephanie ger dig råd om språkliga rättigheter. Hon jobbar också som ansvarig för integrationsfrågor på Folktinget.

Johan Lindholm

Kommunikations- och evenemangsansvarig

Telephone number : 040 731 7082

Johan arbetar med kommunikation och evenemang.

Gerd Norrgård

Projektledare

Telephone number : 040 777 1392

Gerd har ansvar för Svenska veckan.

Majvor Taddele

Sakkunning

Telephone number : 040 777 0529

Majvor jobbar med utbildningsfrågor.

Svenska översättningsbyrån

Frida Ahtokari-Lummi

Övertranslator

040 758 5074 (växel)
Kontakta Svenska översättningsbyrån på adressen oversattningar@folktinget.fi om du vill ha en offert eller om du vill veta mer om Svenska översättningsbyrån.

Fakturering

FO-nummer: 0281265-1
Vi använder elektronisk behandling av våra inköps- och kostnadsfakturor.
Vår e-fakturaadress är: 003702812651
Vår operatörs förmedlings-id är 003721291126/MAVENTA.
Vid bank som operatör är förmedlings-id:t istället DABAFIHH.

För e-postfaktura:
invoice-02812651@kollektor.fi

För pappersfaktura:
Svenska Finlands folkting
02812651
PL 100
80020 Kollektor Scan

Eftersom alla pappersfakturor skannas in är det viktigt att fakturorna är av hög kvalitet och läsbara. Eventuella bilagor får inte nitas ihop.