Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Områden vi påverkar

Folktinget håller aktivt kontakt med ministerier, myndigheter, organisationer, kommuner och stat för att främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter. Vi har delat in politikområden där vi är med och påverkar.

Utbildning

Folktinget arbetar för att trygga tillgången till svenskspråkig småbarnspedagogik och utbildning på alla utbildningsnivåer.

Förvaltning

Folktinget arbetar för att den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter ska tryggas inom statlig och kommunal förvaltning samt inom domstolsväsendet.

Social- och hälsovård

Folktinget arbetar för att den svenskspråkiga befolkningen ska få social- och hälsovård på eget språk.

Kultur och media

Folktinget arbetar för att det ska finnas tillgång till kultur och media på svenska i Finland.

Integration

Folktinget jobbar för att främja integration på svenska i Finland.

Nikolaj Bock / norden.org

Internationellt

Folktinget arbetar med att stärka kontakter till andra mindre talade språk och språkminoriteter.