Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utbildning

En del av Folktingets arbete är att bevaka att myndigheterna förverkligar den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter.

Detta gör Folktinget inom utbildningen:

  • bevakar utbildningssituationen i Svenskfinland,
  • tar initiativ i utbildningsfrågor som berör det svenska i Finland,
  • håller kontakt med utbildningsaktörer och myndigheter inom utbildningssektorn
  • bevakar undervisningen i svenska som andra inhemska språk.

Folktinget har ett utbildningsutskott som:


  • bevakar utbildningen på svenska i Finland
  • bevakar den svenskspråkiga befolkningens intressen inom utbildningssektorn
  • bereder utlåtanden om lagförslag som är aktuella inom utbildningssektorn och som berör den svenskspråkiga befolkningen

Utlåtanden & Nyheter

Utlåtande om yrkesutbildningen

Utlåtande om yrkesutbildningen Regeringens proposition till riksdagen med lag om försök med verksamhetsstyrning inom yrkesutbildningen och till vissa lagar som har samband med den. Ärende:  VN/33727/2023 Allmänt Den höjda läroplikten…