Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Kansliet har sommarstängt i juli

Vad är Folktinget?

Folktingets uppgift är att bevaka de språkliga rättigheterna och att främja svenska språkets ställning i Finland.

I samband med kommunalvalet utses 75 folktingsledamöter som bildar det högsta beslutande organet, Folktinget. Folktinget utser en styrelse som leder verksamheten och förtroendevalda till olika utskott. Det dagliga arbetet utförs av tio personer som jobbar på kansliet i Helsingfors. Arbetet på kansliet leds av folktingssekreteraren. På kansliet finns också Svenska översättningsbyrån där det jobbar en person. Verksamheten styrs av lagen om Folktinget.

Ta gärna kontakt med oss, vi svarar på frågor som gäller det svenska i Finland. Vi kan också hjälpa dig med att kontakta en myndighet då du inte fått service på svenska!

Frågor och svar om Folktinget

Vad menas med modersmål, eget språk och kontaktspråk?

I praktiken används flera begrepp när det handlar om service på eget språk. Begreppen modersmål, eget språk och kontaktspråk används både i lagstiftningen och i myndigheternas praxis.

Modersmål:
Det språk, finska eller svenska, som är registrerat i befolkningsdatasystemet.

Eget språk:
Detsamma som modersmål, begreppet används ofta i lagstiftningen.

Kontaktspråk:
Ibland kan du själv välja om du vill ha finska eller svenska som kontaktspråk, oberoende av ditt modersmål. Vissa tvåspråkiga myndigheter registrerar alltså kontaktspråk också för personer som har finska eller svenska som modersmål. Det är ditt registrerade kontaktspråk som avgör på vilket språk myndigheten ska ge dig service.

Om ditt modersmål är något annat språk än finska eller svenska, ska du anmäla finska eller svenska som kontaktspråk i befolkningsdatasystemet.

Vad är ett tvåspråkigt välfärdsområde?

De tvåspråkiga välfärdsområdena är Mellersta Österbotten, Österbotten, Egentliga Finland, Västra Nyland, Vanda och Kervo, Östra Nyland och Kymmenedalen. Dessutom är Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen tvåspråkiga. Detta innebär att området ska ordna social- och hälsovård på både finska och svenska, så att kunderna blir betjänade på det språk de väljer.

När är en kommun en- eller tvåspråkig?

En kommun är antingen en- eller tvåspråkig med finska eller svenska som majoritetsspråk. En kommun är tvåspråkig om minoriteten utgör minst 8 procent av invånarna eller minst 3000 personer. En kommun kan också vara frivilligt tvåspråkig. Alla kommuner på Åland är enspråkigt svenska.

Vad är en myndighet?

Offentliga myndigheter är staten och statliga inrättningar, välfärdsområden, välfärdssammanlutningar, kommuner samt landskapet Åland och dess ämbetsverk.

När kan jag förutsätta service på svenska?

Huvudregeln är att du har rätt att använda finska eller svenska i kontakter med statliga myndigheter, tvåspråkiga välfärdsområden och tvåspråkiga kommunala myndigheter. Myndigheterna ska på eget initiativ se till att dina språkliga rättigheter förverkligas i praktiken. På till exempel webbplatser, skyltar och i broschyrer ska svenskan också ha en synlig plats. Ett privat företag är inte skyldigt att betjäna dig på svenska, men många företag ser det som viktigt att göra det.

Kan jag prata svenska när jag kontaktar en myndighet?

Du har rätt att använda svenska i kontakter med tvåspråkiga myndigheter, så som skattebyrån, Folkpensionsanstalten (FPA) och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Förutom i grundlagen och språklagen finns det också bestämmelser om språkliga rättigheter i flera andra lagar.

Rätt till eget språk

En del av Folktingets arbete är att bevaka att myndigheterna förverkligar den svenskspråkiga befolkningens språkliga rättigheter.