Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Kansliet har sommarstängt i juli

Internationellt

Folktinget arbetar med att utbyta erfarenheter och stärka kontakter till andra mindre talade språk och språkminoriteter i Norden och i övriga Europa.

Folktinget anlitas ofta som sakkunnig då utländska delegationer och parlamentsgrupper besöker Finland.

Detta gör Folktinget inom det internationella:

  • Folktinget skapar goda och täta kontakter till organisationer och representanter för finskspråkiga och svenskspråkiga i Sverige
  • Folktinget är en del av det europeiska nätverket NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity), som arbetar för de språkliga rättigheterna för minoriteter i Europa
  • Folktinget är medlem och har också en plats i nätverkets styrelse. Folktinget samarbetar även med andra europeiska organisationer, bland annat The Federal Union of European Nationalities (FUEN)
  • Folktinget är också aktivt med i rapporteringsprocesserna kring Europarådets två konventioner som gäller språk och minoriteter.

Folktinget ordnar regelbundet internationella webbinarier och konferenser med syfte att utbyta erfarenheter och information.

Utlåtanden & Nyheter

Folktingets skriftliga utlåtande till Europarådets expertkommitté 2023

Folktinget har hörts gällande Finlands sjätte rapport om tillämpningen av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk i Finland.