Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Kansliet har sommarstängt i juli

Vilka kompetenser och yrken behövs i framtiden?

I en värld som ständigt förändras behöver vi stå rustade med de rätta kompetenserna för att kunna anpassa oss och ta vara på de möjligheter som framtidens yrkesliv erbjuder. Den digitaliserade tid vi lever i ställer också krav på att vi ger våra unga de verktyg och kunskaper som behövs för att möta framtidens yrkesliv. Utbildningen spelar en central roll i att forma de ungas framgång och skapa en hållbar social och ekonomisk utveckling.

Men vilka kompetenser behövs i framtiden och vilka yrkeskårer behövs på arbetsmarknaden? Vilka ämnen och undervisningsmetoder bör integreras för att förbereda våra unga för de komplexa utmaningar de kommer att möta? Vilka särbehov finns gällande den svenskspråkiga arbetskraften utvecklas, så att de finlandssvenska regionerna kan utvecklas framgångsrikt och så att språkliga och kulturella behov tillfredsställs?

Paneldeltagare:
Prorektor Eva Sandberg-Kilpi, Novia
Folktingets ordförande, riksdagsledamot Henrik Wickström
Specialsakkunnig Pamela Granskog, Undervisnings- och kulturministeriet
Managing Partner Christopher Thölix, Signium

Moderator: Eva Juslin

Diskussionen bandades på Suomiareena 2024.

Liknande