Viktigt att utreda de språkliga konsekvenserna av räddningslagen

01.03.2010 kl. 15:40
Räddningsverksamheten omfattas av grundlagens bestämmelser om språkliga skyldigheter och rättigheter. Det är därför viktigt att Inrikesministeriet bedömer de språkliga konsekvenserna av räddningslagen, konstaterar Folktinget i ett utlåtande till ministeriet i dag. Inrikesministeriet har bett Folktinget ta ställning till ett propositionsutkast med förslag till ny räddningslag, som lämnas till riksdagen våren 2010.

Finland är indelat i 22 räddningsområden, som alla har ett gemensamt räddningsverk för kommunerna inom området. Verksamheten gäller ofta situationer där enskilda människor är i nöd och behöver omedelbar hjälp. Dessutom hör information, rådgivning, inspektioner och kontrolluppdrag till räddningsverksamheten.

Folktinget uttalar sig samtidigt om de förslag i fråga om räddningsutbildning på svenska, som ministeriets arbetsgrupp gav i februari. Folktinget understöder arbetsgruppens förslag om att Räddningsinstitutet bör ordna räddningsutbildning på svenska regelbundet med tre års intervall från början av år 2011. Det måste finnas räddningspersonal som kan svenska också i framtiden, och räddningsutbildningen på svenska har därför en central betydelse.

Folktinget konstaterar slutligen att både ministeriets utkast till proposition om räddningslagen och arbetsgruppens rapport finns i sin helhet på svenska. Det här visar att Inrikesministeriets räddningsavdelning på ett föredömligt sätt har beaktat svenskspråkiga remissinstansers möjligheter att ta del av förslagen på svenska.

Utlåtandet om räddningslagen finns i sin helhet här


Mera information:
Förvaltningsutskottets ordförande Bo-Sanfrid Höglund, tfn 050-557 6020
Sakkunnig i förvaltningsärenden Kristina Beijar, tfn 050-522 9763