De finlandssvenska integrationsdagarna

Folktinget har sedan år 2016 varit en av huvudarrangörerna för De finlandssvenska integrationsdagarna.

Målet med De finlandssvenska integrationsdagarna är att ge dem som arbetar med och är intresserade av integrationsfrågor i Svenskfinland en möjlighet att utbyta erfarenheter, ta del av best practice och få ny inspiration till sitt arbete.


 

De finlandssvenska integrationsdagarna 2022 - Positiv inkludering - nyckeln till gemenskap

Årets integrationsdagar ordnas i Kommunförbundets utrymmen i Helsingfors (Kommunernas hus, Andra linjen 14) måndag och tisdag 26-27 september.

Det finns även möjlighet att delta på distans.

Årets huvudtalarare är RENAZ EBRAHIMI och CARLOS ROJAS 

Konferencier: Riko Eklundh

Preliminärt PROGRAM

(Vi förbehåller oss rätten till ändringar)

MÅNDAG 26.9

11.00 Integrationsdagarna öppnas
          Välkomshälsning av arrangörerna och Ulf Stenman, direktör, svenska enheten vid Kommunförbundet

11.30 Keynote: The importance of cultural diversity
Renaz Ebrahimi, journalist inom mediebranschen, föreläsare, aktivist och programledare

12.15 Samtal kring goda erfarenheter (projektpresentationer)
          Presentation och diskussion av och tillsammans med integrationsprojekt.
          Diskussionen modereras av Riko Eklundh. Publiken får aktivt delta i diskussionen.

13.00 LUNCH

14.00 Mångkultur som resurs - positiva exempel från Finland

 1. Ari Evwaraye - Om människors personliga “samhällsansvar” och förebyggande av polarisering
 2. Heta Lampinen, Network coordinator, Startup Refugees - integration through employment
 3. Kommunala exempel
  Pargas stad - integrationskoordinator Gudrun Degerth och staden Jakobstad - integrationshandledare Samer Tayem.
 4. Vilppu Palmberg, sakkunnig vid NTM-centralen - Nu är det möjligt – integrationsutbildning på  svenska i hela Finland
 5. Charlotta Wallén Eriksson och Mia Hanström - Integration är enkelt men ändå svårt, ABF-Åland sätt att jobba med inkludering av inflyttade

16.00 Dagen avslutas

TISDAG 27.9

9.30 Kaffeserveringen och välkommen till dag 2

10.00 Keynote - Vem sätter gränserna? Om skola, migration och likabehandling i det moderna samhället.
- Carlos Rojas, doktorand och författare

11.30 LUNCH

12.30 Parallellprogram
(Endast parllellprogram 3 streamas och är det program som erbjuds till den som deltar på distans.)

 1. Forskarverkstad. Från forskning till förändring - kritisk forskning som ett verktyg till förändring. - Moderator Saara Pellander
 2. Människor i flykt – hur skapa sammanhang för att stöda resiliens och välbefinnande?Folkhälsan och projektet Stig In2 - Senada Arnautovic, Luca Maurizi, Anna Pensar-Kuivamäki och Sara Riska
 3. Hur kan vi bredda normerna i utbildning och skola så alla inkluderas?
  Särskilt fokus ligger på normerna finländskhet och vithet som i dagens läge ofta fungerar begränsande för de som kategoriseras som invandrare och/eller rasifieras som icke-vita.- Ida Hummelstedt, postdoktoral forskare i frågor som rör mångfald och rasism i skolan

14.30 Avslutningstal – Alexandr Foy, ordförande Svenska.fi - Hälsningar från ukrainska flyktingar som valt den svenska integrationsstigen

15.00 Integrationsdagarna avslutas

VÄLKOMMEN!

ANMÄLAN senast 15.9: https://link.webropolsurveys.com/S/31F434547A93B3DF

Deltagaravgiften är 25€/dag (2 dagar 50€). Deltagande på distans är gratis.

Deltagaravgiften står i sin helhet för trakteringen under integrationsdagarna (kaffe och lunch båda dagarna).
Deltagare som inhiberar senare än 18 september faktureras en no show-avgift på 25€/50€ (beroende på om man varit anmäld en eller två dagar för fysiskt på plats i Helsingfors).

De finlandssvenska integrationsdagarna ordnas av Bildningsalliansen och Folktinget och finansieras av Svenska Kulturfonden

 


 

De finlandssvenska integrationsdagarna 2021: En hållbar integration 2030
 

Integrationsdagarna sker digitalt torsdagen den 23 september och fredagen den 24 september 2021. Under årets integrationsdagar diskuterar vi hur vi skapar en hållbar integration i Svenskfinland för framtiden.

Årets huvudtalare är NAVID MODIRI och JASMINE KELEKAY.

Navid Modiri – ”Hur kan vi prata om integration?”

Författaren och samtalsaktivisten Navid Modiri kom till Sverige från Iran som 2-åring och är uppvuxen med både den svenska och den persiska kulturen. Som programledare, poddare och samtalsledare har han i 15 år arbetat med det nyfikna samtalet som ett verktyg för att skapa mer förståelse mellan individer och grupper.

Jasmine Kelekay – ”Strukturell rasism och integration i Svenskfinland”

Jasmine Kelekay är doktorand i sociologi vid University of California, Santa Barbara och gästforskare vid Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR) vid Uppsala Universitet. Hennes forskning berör frågor om rasifiering, rasism och antirasism i Norden, med fokus på anti-svart rasism, kriminalisering och de sätt på vilka utsatta grupper skapar och utövar motstånd mot rasism. Hon är aktuell som gästredaktör för tidskriften Astras temanummer om svart feminism i Norden våren 2021.

Som konferencier fungerar Daniel Olin.
 

 Klicka här för att läsa om hela programmet

De finlandssvenska integrationsdagarna förverkligas med finansiering av Svenska kulturfonden.

 


De finlandssvenska integrationsdagarna 2020

Integrationsdagarna arrangerades 28-29.9 via den digitala plattformen Zoom. Temat var: Dialog – att mötas i olikhet

Under årets integrationsdagar diskuterade och belyste vi hur vi möts i olikhet, betydelsen av dialog och att se varandra oavsett vår kulturella bakgrund. Integrationsdagarna arrangerades av Folktinget och Bildningsalliansen i samarbete med We see you och Svenska.fi. 

Programmet kan du se här!

Välkommen!

Talare:

Karri Miettinen
Vår inledande talare, Karri Miettinen, mer känd som Paleface är en av pionjärerna inom finsk rapmusik. Förutom sina egna skivor har Paleface också skrivit opera, musikaler, fungerat som författare, översättare och DJ. Han är känd för sin breda kunskap om musik och ställningstagande texter. Paleface ser rap som poesi varigenom han kan förmedla viktiga teman. I sin musik lyfter Paleface bland annat upp frågor om fattigdom och rasism och anser att det är viktigt att försvara de som är svagare i samhället.

Mustafa Panshiri 
Mustafa Panshiri har jobbat som polis i Sverige och utsågs till Årets folkbildare 2017. Panshiri föreläser om integration, demokrati och jämställdhetsfrågor. Panshiri talar om vikten av mångkulturalism inom myndigheterna för att skapa förståelse. 

 

Niklas Meltio 
Niklas Meltio är fotograf och gör fotoreportage från krigsdrabbade områden i världen. Meltio skildrar många flyktingars verklighet med sina fotografier och berättelser.

Årets integrationsdagar ordnas av Bildningsalliansen och Folktinget i samarbete med Svenska.fi och We see you. Arrangeras med bidrag av Svenska kulturfonden.DE FINLANDSSVENSKA INTEGRATIONSDAGARNA 2019

De finlandssvenska integrationsdagarna arrangerades på tre orter, Helsingfors, Åbo och Vasa, i år.

Integration sker alltid i en lokal kontext där ett gott samarbete mellan olika aktörer (utbildning, fri bildning, tredje sektor och näringsliv) krävs för att garantera en lyckad integration.

Målet med årets finlandssvenska integrationsdagar var att regionalt diskutera med aktörer och nyanlända vad och hur vi ska jobba tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för integration, inklusion och delaktighet i närsamhället. 

Över 130 personer från hela Svenskfinland deltog i årets integrationsdagar. Resultatet av diskussionerna kommer vi att föra vidare till beslutsfattare och tjänstemän för att visa både på de integrationsmöjligheter och de modeller det finns för integration på svenska. Deltagarna var väl medvetna om att då man integreras på svenska integreras man som en minoritet i en minoritet.  Vid planering av integrationsutbildningarna borde man ge möjligheten att lära sig grunderna i det andra inhemska språket om behov och intresse finns.

Vi måste mer aktivt involvera arbetslivet i integrationsarbetet. Arbetslivet är dels en mottagande part men näringslivets behov påverkar beslutsfattarna, vilket gör att näringslivets röst har en avgörande tyngd också i integrationsfrågor. Det borde också finnas mentorer på arbetsplatserna så att nyanlända smidigt kan bli en del av det finländska arbetslivet. Vi behöver också beakta att arbetskraftsinvandrare behöver integreras.

Deltagarna på integrationsdagarna konstaterade att Svenskfinland fortfarande är rätt homogent och att en öppenhet för nya kulturer är inte alltid är en självklarhet. Vi bör bli bättre på att bredda våra svenska rum och att aktivt ta med invandrare i verksamheten. 

Åtgärder för en bättre integration på svenska behöver göras tillsammans med målgruppen. Vid planering av integrationsåtgärder ska de individuella behoven och stigarna till utbildning samt sysselsättning beaktas. Det behövs också tillräcklig och tillgänglig information om integrationsmöjligheter på svenska. Stödfamiljer kunde vara ett sätt att bättre integrera personer i närsamhället.

Gällande integration av familjer ska barn och föräldrar integreras på samma språk. Om närskolan är svenskspråkig borde föräldrarna inte integreras på finska, eftersom deras delaktighet i barnens skolgång och vardag kan lida av beslutet. 

Ett tydligt budskap till beslutsfattarna under dagarna var att det lönar sig att satsa resurser och medel på målgruppen eftersom en lyckad integration på sikt betalar sig tillbaka.

Bakgrund: De finlandssvenska integrationsdagarna, som är ett samarbete mellan Folktinget och Bildningsalliansen, ordnades för fjärde gången. Målet med integrationsdagarna är att samla de finlandssvenska aktörer som arbetar med integrationsfrågor på olika nivåer.