Om Folktinget

Folktingets uppgift är att bevaka de språkliga rättigheterna och att främja svenska språkets ställning i Finland. Folktinget grundades år 1919 och är ett politiskt samarbetsorgan som verkar över de politiska gränserna. Svenska folkpartiet, Samlingspartiet, Socialdemokraterna, De Gröna, Vänsterförbundet, Kristdemokraterna och Åland är med i Folktinget. 

I samband med kommunalvalet utses 75 folktingsledamöter som bildar det högsta beslutande organet, Folktinget. Folktinget utser en styrelse som leder verksamheten och förtroendevalda till olika utskott. Det dagliga arbetet utförs av tio personer som jobbar på kansliet i Helsingfors. Arbetet på kansliet leds av folktingssekreteraren. På kansliet finns också Svenska Översättningsbyrån där det jobbar en person.

Verksamheten styrs av lagen om Folktinget.

Ta gärna kontakt med oss, vi svarar på frågor som gäller det svenska i Finland. Vi kan också hjälpa dig med att kontakta en myndighet då du inte fått service på svenska!