Pressmeddelanden

Henrik Wickström vald till Folktingets nya ordförande

Folktingets session, i Seinäjoki den 12–13 maj 2023, har valt ett nytt presidium.
13.05.2023 kl. 11:19

Folktinget samlas till session i Seinäjoki

Folktingets session arrangeras den 12–13 maj 2023 i Seinäjoki.
11.05.2023 kl. 08:55

Invandraren ska ha rätt att välja svenska som integrationsspråk

Folktinget har gett ett utlåtande till riksdagens förvaltningsutskott om regeringens proposition om främjande av integration.
08.02.2023 kl. 13:00

De språkliga rättigheterna ska tryggas i offentliga digitala tjänster

Det finns tydliga brister i de offentliga digitala tjänsterna på svenska. Detta syns tydligt i alla de anmälningar om digitala tjänster på svenska, som Folktinget får in.
12.12.2022 kl. 11:03

Utlåtande: Folktinget förutsätter flera timmar svenskundervisning i åk 7–9

Folktinget har gett utlåtande gällande timfördelningen i B1-språket i den grundläggande utbildningen. Med B1-språket avses grundskolans medellånga lärokurs i svenska (B1-svenska).
01.12.2022 kl. 08:55

Svenska Finlands folkting: Svenska språket bör prioriteras i inrikesministeriets reform av utbildningen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten

Inrikesministeriet ansvarar för att det finns en tillräcklig tillgång till yrkespersonal som kan svenska inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten för hela landets behov. Det finns ändå en stor brist på svenskkunnig yrkespersonal inom de tvåspråkiga områdena i landet och på Åland. Det här är en direkt följd av att Räddningsinstitutet i Kuopio har ordnat utbildningarna endast sporadiskt under 2000-talet.
16.11.2022 kl. 10:27

Prisregn på Svenska dagen

I år firades den stora Svenska dagen-festen i Sellosalen i Esbo. Under de direktsända festligheterna delades tre priser ut. Folktinget står för två priser, Klimathöjarpriset och Folktingets Samvetspris, medan Folktingets garanter delar ut Bojan Sonntag-priset.
07.11.2022 kl. 11:44

Svenska dagen firas stort i Esbo och i tv

I år firas Svenska dagen-festen i Esbo, som också firar 50 år som stad. Festen sänds även på tv och på Yle Arenan med start kl. 18.00 den 6 november. Under kvällen serveras musik, intressanta samtal och spännande prisutdelningar.
17.10.2022 kl. 16:21

De finlandssvenska integrationsdagarna 26-27.9.2022

De finlandssvenska integrationsdagarna ordnades i år den 26–27 september i Kommunernas hus och digitalt.
30.09.2022 kl. 12:26

Bergqvist: Sannfinländarna har glömt att också finlandssvenskarna är finländare

Sannfinländarna har kommit ut med ett ”finlandiseringsprogram” där man vill betona den finländska historien och kulturen. Man har dock gjort ett grovt misstag och eliminerat den svenskspråkiga befolkningens betydelse i landets historia säger riksdagsledamot och Folktingsordförande Sandra Bergqvist (Sfp).
27.09.2022 kl. 12:44

Pressmeddelande: Påskynda åtgärderna för att stärka svenskundervisningen

Regeringsprogrammet och nationalspråksstrategin innehåller flera åtgärdsförslag för att stärka svenskundervisningen och för att öka motivationen att lära sig svenska.
20.06.2022 kl. 11:58

Språkberättelsen: Finskspråkiga är nöjdare med polisen än svenskspråkiga

Folktinget konstaterar att statsrådet i dag har handlagt berättelsen om tillämpningen av språklagstiftningen 2021 vid sitt allmänna sammanträde.
09.12.2021 kl. 15:43

Folktinget välkomnar nationalspråksstrategin

Folktinget välkomnar statsrådets principbeslut om nationalspråksstrategin. Den förnyade Nationalspråksstrategin innehåller 62 åtgärder och rekommendationer för att stärka nationalspråkens ställning i Finland. Strategin har som mål att stärka svenskan och finskan i Finland i den omvärld vi lever i idag, där engelskan fått en större synlighet i många finländares, särskilt de ungas, vardag.
02.12.2021 kl. 16:09

Integrationsdagarna: Mer integration på svenska

De finlandssvenska integrationsdagarna har igen arrangerats och under två dagar 23-24.9 har de 150 anmälda digitalt fått ta del av ett mångsidigt program kring temat en hållbar integration år 2030.
24.09.2021 kl. 16:10

Christine Kotzev ny specialsakkunnig på Folktinget

Jurist Christine Kotzev har inlett sitt jobb som specialsakkunnig i social- och hälsovårdsfrågor på Folktinget.
09.09.2021 kl. 15:24

Svenska dagens huvudfest ordnas i år i Mariehamn

I år firas Folktingets stora Svenska dagen-fest i Mariehamn, i Alandica Kultur och Kongress, för att uppmärksamma Ålands 100-årsjubileum.
03.09.2021 kl. 13:41

Folktinget: Ställ upp som kandidat och använd din rösträtt i välfärdsområdesvalet

Resolution antagen vid Folktingets extra session 24.8.
24.08.2021 kl. 15:23

Pressmeddelande: Folktingets extra session valde styrelse

Folktinget samlades till en virtuell extra session idag för att välja styrelseordförande, vice ordföranden och styrelsemedlemmar.
24.08.2021 kl. 15:18

Här är det nya Folktinget

Folktingets 75 ledamöter för mandatperioden 2021-2025 är nu fastslagna.
23.06.2021 kl. 12:55

Tvåspråkiga familjer är viktiga för Svenskfinlands framtid

Det här framkommer i Folktingets färska rapport Finlandssvenskarna 2021. Se den inspelade rapportlanseringen och ta del av rapporten!
25.05.2021 kl. 14:40