Pressmeddelanden

Folktinget träffade minister Juuso

Folktinget har träffat social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso (sannf.) med anledning av ministerns tidigare uttalande om att hon inte hört om att det skulle vara ett problem i Finland att få vård på svenska.
igår kl. 15:20

Allvar och humor premierades när Folktinget delade ut Svenska dagen-priser

I år firades den stora Svenska dagen-festen i Schaumansalen i Jakobstad. Under de direktsända festligheterna delades fyra priser ut.
06.11.2023 kl. 21:30

Svenska veckan - större än någonsin!

Folktinget bjuder på teaterföreställningar och barnkonserter direkt till daghem och skolor så att alla barn får ta del av programmet.
01.11.2023 kl. 17:52

Fångar i de finländska fängelserna bör få lyssna på Svenska YLE:s radiokanaler

Folktinget har skickat en skrivelse till Brottspåföljdsmyndigheten om fångarnas rätt att lyssna på Svenska YLE:s radiokanaler i fängelserna.
26.10.2023 kl. 13:31

Folktingets ordbok för vårdare nu på tre språk!

Folktinget har i flera års tid gett ut den väldigt populära ordboken Jag är här för dig.
24.10.2023 kl. 15:45

Folktinget önskar träffa social- och hälsovårdsminister Juuso

Reformen om social- och hälsovård och räddningsväsendet trädde i kraft i början av året. På sitt möte den 18 oktober diskuterade Svenska Finlands folktings styrelse situationen gällande tillgången till social- och hälsovård på svenska.
18.10.2023 kl. 14:05

De finlandssvenska integrationsdagarna ordnades i år den 4-5 oktober

Temat för i år var Ett inkluderande Norden? - Utlandsfödda som resurs i samhället och arbetslivet.
05.10.2023 kl. 15:38

Skaffa din gratisbiljett till årets Svenska dagen-fest i Jakobstad!

I år firas Folktingets stora Svenska dagen-fest i Schaumansalen i Jakobstad och sänds på tv och på Yle Arenan med start kl. 19.55 den 6 november. Under kvällen bjuder Folktinget på musik, intressanta samtal och spännande prisutdelningar. Biljetter kan reserveras från och med måndag 9.10.2023 kl. 9.00.
05.10.2023 kl. 06:29

Folktinget är starkt framme på årets Suomiareena i Björneborg 27–30.6.2023

Under politikerveckan bjuder Folktinget på två diskussioner och finns på Medborgartorget i Café Svenskfinland tillsammans med Natur och Miljö, Finlands svenska 4H, Yrkeshögskolan Novia och Svenska kulturfonden i Björneborg.
26.06.2023 kl. 09:20

Henrik Wickström vald till Folktingets nya ordförande

Folktingets session, i Seinäjoki den 12–13 maj 2023, har valt ett nytt presidium.
13.05.2023 kl. 11:19

Folktinget samlas till session i Seinäjoki

Folktingets session arrangeras den 12–13 maj 2023 i Seinäjoki.
11.05.2023 kl. 08:55

Invandraren ska ha rätt att välja svenska som integrationsspråk

Folktinget har gett ett utlåtande till riksdagens förvaltningsutskott om regeringens proposition om främjande av integration.
08.02.2023 kl. 13:00

De språkliga rättigheterna ska tryggas i offentliga digitala tjänster

Det finns tydliga brister i de offentliga digitala tjänsterna på svenska. Detta syns tydligt i alla de anmälningar om digitala tjänster på svenska, som Folktinget får in.
12.12.2022 kl. 11:03

Utlåtande: Folktinget förutsätter flera timmar svenskundervisning i åk 7–9

Folktinget har gett utlåtande gällande timfördelningen i B1-språket i den grundläggande utbildningen. Med B1-språket avses grundskolans medellånga lärokurs i svenska (B1-svenska).
01.12.2022 kl. 08:55

Svenska Finlands folkting: Svenska språket bör prioriteras i inrikesministeriets reform av utbildningen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten

Inrikesministeriet ansvarar för att det finns en tillräcklig tillgång till yrkespersonal som kan svenska inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten för hela landets behov. Det finns ändå en stor brist på svenskkunnig yrkespersonal inom de tvåspråkiga områdena i landet och på Åland. Det här är en direkt följd av att Räddningsinstitutet i Kuopio har ordnat utbildningarna endast sporadiskt under 2000-talet.
16.11.2022 kl. 10:27

Prisregn på Svenska dagen

I år firades den stora Svenska dagen-festen i Sellosalen i Esbo. Under de direktsända festligheterna delades tre priser ut. Folktinget står för två priser, Klimathöjarpriset och Folktingets Samvetspris, medan Folktingets garanter delar ut Bojan Sonntag-priset.
07.11.2022 kl. 11:44

Svenska dagen firas stort i Esbo och i tv

I år firas Svenska dagen-festen i Esbo, som också firar 50 år som stad. Festen sänds även på tv och på Yle Arenan med start kl. 18.00 den 6 november. Under kvällen serveras musik, intressanta samtal och spännande prisutdelningar.
17.10.2022 kl. 16:21

De finlandssvenska integrationsdagarna 26-27.9.2022

De finlandssvenska integrationsdagarna ordnades i år den 26–27 september i Kommunernas hus och digitalt.
30.09.2022 kl. 12:26

Bergqvist: Sannfinländarna har glömt att också finlandssvenskarna är finländare

Sannfinländarna har kommit ut med ett ”finlandiseringsprogram” där man vill betona den finländska historien och kulturen. Man har dock gjort ett grovt misstag och eliminerat den svenskspråkiga befolkningens betydelse i landets historia säger riksdagsledamot och Folktingsordförande Sandra Bergqvist (Sfp).
27.09.2022 kl. 12:44

Pressmeddelande: Påskynda åtgärderna för att stärka svenskundervisningen

Regeringsprogrammet och nationalspråksstrategin innehåller flera åtgärdsförslag för att stärka svenskundervisningen och för att öka motivationen att lära sig svenska.
20.06.2022 kl. 11:58