Pressmeddelanden

Folktinget inbjuder Sannfinländarna till diskussion

Folktinget samlades i dag i Borgå till sin årliga session. Folktingets ordförande Christina Gestrin öppnade sessionen och lyfte fram de 10 valteser som Folktinget vill se genomförda under regeringsperioden 2015-2019. Folktinget föreslår bl.a. att nationalspråksstrategins ikraftvarande förlängs och att en handlingsplan med konkreta åtgärder utarbetas.
08.05.2015 kl. 15:18

Folktinget: Nu är rätt tid att förnya språkundervisningen

Förra veckan röstade Finlands riksdag med en överväldigande majoritet för att hålla kvar svenskan som ett obligatoriskt ämne i finska skolor. I samband med att Folktinget presenterade sina valteser inför riksdagsperioden 2015-2019 lyfte Folktingets ordförande Christina Gestrin upp vikten av att reformera undervisningen i våra nationalspråk.
11.03.2015 kl. 12:22

Folktinget gläder sig över en klar majoritet för obligatorisk svenska i riksdagen

Riksdagen har i dag röstat om det medborgarinitiativ som syftade till att göra svenskan till ett valfritt skolämne. I omröstningen förkastade man med bred marginal initiativet som ville göra svenskan frivillig på alla utbildningsstadier. Samtidigt röstade riksdagen med knapp marginal för att uppmana regeringen att utreda ”de lagstiftningsmässiga förutsättningarna för regionala försök för att utvidga språkutbudet utan att det andra nationalspråket är obligatoriskt”.
06.03.2015 kl. 14:56

Bamsegruppen premieras av Folktingets garanter

Svenska Finlands folktings garanter r.f. delar i år ut Bojan Sonntag-priset på 5000 € till Bamsegruppen r.f. Bamsegruppen, som grundades 2009, är en svenskspråkig stödgrupp för föräldrar till barn med specialbehov, oberoende av diagnos. Garanternas ordförande Marcus Rantala överlämnade priset på Folktingets Svenska dagen-mottagning på G18 i Helsingfors 6.11.2014, kl. 13.00.
06.11.2014 kl. 13:20

Folktingets förtjänstmedalj i guld till Pär Stenbäck

Minister Pär Stenbäck förlänas på Svenska dagen med Folktingets förtjänstmedalj i guld. Folktinget utdelar också 15 förtjänstmedaljer på fyra olika orter.
06.11.2014 kl. 06:10

Folktinget: 150 evenemang på svenska under Svenska veckan

Det svenska kulturjippot Svenska veckan arrangeras i år för fjortonde gången. Veckan startade på måndag den 3.11 och avslutas på farsdagssöndag 9.11. Över 150 enskilda evenemang har anmält sig till Svenska veckan som firas på tolv orter i Finland. De deltagande orterna i år är Björneborg, Borgå, Esbo, Helsingfors, Karleby, Kristinestad, Lahtis, Lovisa, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo. Hela programmet finns samlat på adressen svenskaveckan.fi.
03.11.2014 kl. 14:21

Folktinget: Vårdreformen bristfällig gällande svensk service

Folktinget har idag gett sitt utlåtande om regeringens utkast till lag om ordnandet av social- och hälsovården. Folktinget välkomnar skrivningarna om tryggande av vård på svenska, men beklagar att de inte är tillräckliga för att trygga vården i praktiken. Folktinget riktar också kritik mot att lagförslaget saknar en bedömning av de språkliga konsekvenserna, trots att strukturreformen har långtgående konsekvenser för tillgången till svenskspråkig social- och hälsovård.
14.10.2014 kl. 12:48

Integration – men inte på svenska?

Folktingets ordförande Christina Gestrin (SFP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål där hon frågar vad regeringen ämnar göra för att se till att invandrare får integreras på svenska. Hon frågar också vad regeringen ämnar göra för att utreda om myndigheterna följer lagen när de inte beviljar integrationsstöd till invandrare som vill ha svenskspråkig integrationsutbildning.
10.10.2014 kl. 10:35

Folktinget diskuterar Finlands tvåspråkighet på Frankfurts bokmässa

Finland är i år temaland på Frankfurts bokmässa som inleds i dag onsdag. Folktinget deltar i mässan i samarbete med FILI (Finnish Literature Exchange) som koordinerar Finlandspaviljongen Finnland. Cool.
08.10.2014 kl. 10:28

Folktinget bjuder på Lill Lindfors på Svenska dagen

Årets Svenska dagens huvudfest kommer att ordnas i Raseborg. Folktinget har lyckats engagera den folkkära artisten Lill Lindfors som kvällens huvudartist och räknar med att fylla Bollhallen i Ekenäs på festen. Årets festtal hålls av försvars- och idrottsminister Carl Haglund och på festen delas Folktingets förtjänstmedalj ut.
03.10.2014 kl. 10:49

Kuntien kielelliset velvollisuudet selvennettävä uudessa kuntalaissa

Folktinget toteaa, että uuden kuntalakiluonnoksen taustalla on perusteellinen esityö ja että valtiovarainministeriö on noudattanut avointa valmisteluprosessia. Tämä on myönteistä, koska lailla on perustavaa laatua oleva merkitys maamme kunnille ja kuntalaisille pitkälle tulevaisuuteen.
27.08.2014 kl. 12:38

Kommunernas språkliga skyldigheter bör förtydligas i den nya kommunallagen

Folktinget konstaterar att utkastet till ny kommunallag har genomgått ett grundligt förarbete och att Finansministeriet har gått in för en öppen beredningsprocess. Det här är positivt med tanke på att lagen har en grundläggande betydelse för landets kommuner och deras invånare långt in i framtiden.
27.08.2014 kl. 12:35

Folktinget diskuterade miljöteknik på Finlandsarenan

Folktinget öppnade sina diskussioner på Finlandsarenan med att diskutera miljöteknik. I panelen deltog professor Mikko Hupa (Åbo Akademi), Folktingets ordförande, riksdagsledamot Christina Gestrin, marknadsföringschef Robert Olander (Teknologicentrum Merinova) och miljöminister Ville Niinistö. Journalist Björn Stenbacka (Vasabladet) var moderator för diskussionen.
16.07.2014 kl. 13:34

Diskussioner i Folktingets regi om miljöteknik, jämställdhet och kärlek under Finlandsarenan

Folktinget står för tredje året i rad för det svenska inslaget i debattveckan SuomiAreena i Björneborg. Folktingets helhet, Finlandsarenan, ordnas i samarbete med SuomiAreena och Pori Jazz och bjuder på både diskussioner och på musik.
14.07.2014 kl. 15:04

Folktinget: Vi behöver språklig mångfald i Europa!

Språk är en viktig prioritet för EU och den språkliga mångfalden i Europa är en realitet. Förutom de 24 officiella språken inom EU, talas 60-80 regionala och minoritetsspråk av närmare 50 miljoner EU-medborgare. Det europeiska nätverket för att främja språklig mångfald, NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity), där Folktinget är medlem, har inför EU-valet gett ut en pamflett om vikten av att stöda Europas alla språk och att främja språklig mångfald i Europa.
15.05.2014 kl. 12:36

Folktinget och Jesse P uppmanar till att Våga svenska

I dag lanserar Folktinget poplåten Våga med tillhörande musikvideo, framförd av rapartisten Jesse P. Låten Våga är en del av Folktingets Våga svenska-kampanj som lanserades på sociala medier för ett par veckor sedan.
14.05.2014 kl. 10:47

Folktinget hoppas på en saklig debatt

Folktinget efterlyser en saklig debatt då medborgarinitiativet om att slopa den obligatoriska svenskan i dag kommer till riksdagen. Folktinget poängterar att debatten ska föras med vettiga argument och inte med lösa påståenden och fördomar som bas.
28.04.2014 kl. 13:26

Magistratsreformen får inte försämra svensk service på lokal nivå

Finansministeriet planerar en minskning av antalet magistratsenheter i landet. Enligt förslaget kunde antalet minskas från 41 till 25, och bland dessa finns sju tvåspråkiga enheter. Folktinget har sänt ett utlåtande till Finansministeriet i dag och motsätter sig förslaget, som leder till att kundservicen på svenska försämras på lokal nivå.
11.04.2014 kl. 12:09

Resolution från Folktingets session 2014

Resolutionen från Folktingets session i Helsingfors: Trygga social- och hälsovård på svenska
05.04.2014 kl. 14:46

Gestrin och Heinäluoma inledde Folktingets session

Folktingets ordförande Christina Gestrin öppnade Folktingets session i Helsingfors. I sitt öppningstal lyfte Gestrin upp bl.a. överenskommelsen mellan regerings- och oppositionspartierna om organisationen av social- och hälsovården, kommunreformen och svenskspråkig lärarutbildning i Helsingfors.
05.04.2014 kl. 11:23