Internationell verksamhet

Folktinget arbetar med att utbyta erfarenheter och stärka kontakter till andra mindre talade språk och språkminoriteter i Norden och i övriga Europa. För Folktinget är det nordiska samarbetet särskilt viktigt och Folktinget har bland annat goda och täta kontakter till organisationer och representanter för finskspråkiga och svenskspråkiga i Sverige.

Det är betydelsefullt att arbeta vidare för att främja och också framtidssäkra den ömsesidiga språkförståelsen i Norden, då ömsesidig språkförståelse främjar mobiliteten mellan länder och stärker upplevelsen av samhörighet mellan ländernas invånare. Det svenska språket utgör en stark orsak till flyttrörelser från Finland till övriga Norden, men det ska vara lika möjligt att flytta inom Norden som tillbaka till Finland.  

På ett europeiskt plan arbetar Folktinget inom det europeiska nätverket NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity), som arbetar för de språkliga rättigheterna för minoriteter i Europa. Folktinget är medlem och har också en plats i nätverkets styrelse. Folktinget samarbetar även med en annan europeisk organisation, The Federal Union of European Nationalities (FUEN).

Folktinget ordnar regelbundet internationella webbinarier och konferenser med syfte att utbyta erfarenheter och information.

Folktinget anlitas ofta som sakkunnig då utländska delegationer och parlamentsgrupper besöker Finland. Folktinget får också samarbetsförfrågningar av riksdagen och utrikesministeriet där de vill att Folktinget skall hålla presentationer om landets tvåspråkighet och om Folktingets egen verksamhet. Folktinget är också aktivt med i rapporteringsprocesserna kring Europarådets två konventioner som gäller språk och minoriteter.